Âdetten kesilme (iyâs, menopoz) yaşı kaçtır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Âdetten kesilmeye Arapça’da “iyâs” denir. Tıp dilinde ise Yunanca’dan gelen “menopoz” kelimesi kullanılmaktadır. İyâs yaşı hakkında 45, 50, 55, 60 gibi sınırlar tespit edilmiştir. Hanefîlere göre 55, Şâfiîlere göre ise 62’dir. Bununla beraber, hayızdan kesilme yaşı kadından kadına değişebilir. Elli beş yaşını geçtikten sonra gelen kan, siyah veya kırmızı ise hayızdır, başka bir renk ise hayız değildir. Ayrıca iyâstan sonra gelen kanın rengi iyâstan önceki kanın rengiyle aynıysa bunun hayız olduğunu söyleyenler de vardır ki bu husus da dikkate alınmalıdır.[1]

Fakat 55 yaşında kan kesilmiş ve artık hayızdan ümit kesilerek iyâsa hükmedilmişse, bundan sonra gelecek kan hayız müddetinin en azı olan üç gün sürse de hayız sayılmaz.[2] Bu kanın âdet sayıldığını söyleyen âlimlerimiz de vardır.[3] İhtimal bunu, iyasına hükmedilemeyen kadın için söylemişlerdir. İyâsına hükmedilemeyen kadından gelen ve 3 günden fazla süren kanın hayız kanı olduğu konusunda ittifak vardır. Âdetin tamamen kesilmesi ve iyâs döneminin başlaması hususunda kadınların kendi kanaatleri de önemlidir. Kan bağı olan kadın akrabaların iyâs zamanı birbirine yakın olabilir. Bu husus da dikkate alınmalıdır.

Bir kadın hayatında hiç hayız görmese, emsalleri hangi yaşta hayızdan kesiliyorsa o yaşta o da hükmen tamamen hayızdan kesilmiş kabul edilir.


[1] İbn Âbidîn, Haşiyet-ü Reddi’l-Muhtâr, 1/304.

[2] Mevsılî, el-İhtiyar, 2/214.

[3] İbn Âbidîn, Resâil-i İbn Âbidin, 1/74.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|91|Allah, çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber herhangi bir ilah da yoktur. Eğer böyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını yok ederdi ve mutlaka biri ötekine üstün gelmeye çalışırdı. Allah'ın şanı onların nitelendirmelerinden yücedir, arınmıştır.
Sura 23