Akrabayı ziyarette belirtilen bir zaman aralığı var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Âyet ve hadislerde şu akrabanızı şu kadar zamanda bir ziyaret edin şeklinde bir hüküm yoktur. Her ne kadar bazı kitaplarda anne-babayı haftada bir diğer akrabaları ise senede bir ziyaret etmek gerektiği söylense de (İbn Âbidîn, Haşiyet-ü Reddi’l-Muhtâr, 6/411) bu durum, zamana, şartlara, şahısların durumuna göre hüküm alır. Ayrıca alâkayı koparmamak manasına gelen sıla-i rahim, sadece ziyaretten ibaret olmadığına göre bu gün telefonla, internet vasıtasıyla, mektuplarla, gidip gelen insanlar vesilesiyle akrabalarla alâkamızı devam ettirebilir ve böylece sıla-i rahimi eda etmiş, ondan beklenen ecr ü sevâba da inşaallah ulaşmış oluruz. Nitekim bir hadislerinde Efendiler Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururlar: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ “Bir selamla da olsa, akrabalarla alâkanızı devam ettiriniz.” (Beyhakî, Şuabu’l-İmân, 10/346)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

3|195|Rableri onlara cevap verdi: "Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım." Allah katındandır karşılıkların en güzeli.
Sura 3