Akrabayı ziyarette belirtilen bir zaman aralığı var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Âyet ve hadislerde şu akrabanızı şu kadar zamanda bir ziyaret edin şeklinde bir hüküm yoktur. Her ne kadar bazı kitaplarda anne-babayı haftada bir diğer akrabaları ise senede bir ziyaret etmek gerektiği söylense de (İbn Âbidîn, Haşiyet-ü Reddi’l-Muhtâr, 6/411) bu durum, zamana, şartlara, şahısların durumuna göre hüküm alır. Ayrıca alâkayı koparmamak manasına gelen sıla-i rahim, sadece ziyaretten ibaret olmadığına göre bu gün telefonla, internet vasıtasıyla, mektuplarla, gidip gelen insanlar vesilesiyle akrabalarla alâkamızı devam ettirebilir ve böylece sıla-i rahimi eda etmiş, ondan beklenen ecr ü sevâba da inşaallah ulaşmış oluruz. Nitekim bir hadislerinde Efendiler Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururlar: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ “Bir selamla da olsa, akrabalarla alâkanızı devam ettiriniz.” (Beyhakî, Şuabu’l-İmân, 10/346)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

19|51|Kitap'ta Mûsa'yı da an. Çünkü o, içtenlik ve dürüstlüğe erdirilmişti ve o bir resul, bir peygamberdi.
Sura 19