Allah’ın her şeye gücü yetiyorsa kendisini öldürebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Geçen günlerde dersteyken öğrencilerim bazı ateist arkadaşlarının şöyle dediğini söyledi: Allah’ın her şeye gücü yetiyorsa kendini öldürsün, eğer öldüremiyorsa her şeye gücü yetmiyordur. (Hâşâ). Bu durumda çocuklara nasıl yeterli bir açıklama yapabilirim?

Bu soruya iki şekilde cevap verilebilir: Birincisi, Allah (c.c) Ezelîdir Ebedîdir, doğmadığı, doğurulmadığı gibi ölmez ve öldürülemez de.. Kendisi hakkında ölümün söz konusu olmadığı bir yaratıcı için, kendi kendini öldürmek de söz konusu olmaz, olamaz. Ölmek muhalse, ebedilik bir hakikat ve vacipse (mutlaka olması lazımsa), o zaman ölüm gibi bir muhal ebedilik gibi bir hakikatle aynı anda bulunamaz. Bir şey, hem geçici hem de ebedî olamaz. Eğer olur denecek olursa, iki zıt şeyi aynı anda var kabul etmek zorunda kalırız ki, bu da aynı anda gece ile gündüzün varlığını kabul etmek gibi gülünç olur.

İkincisi, biz Allah’ı kendimiz gibi düşünüp O’nu imtihan edemeyiz. O (c.c) kendine ait yüce sıfatlarla sıfatlanmıştır ve istediğini yapar. o bizi imtihan için yaratmıştır. O’nu kendimiz gibi düşünsek, o zaman ilah olamaz. İlah ile yaratılan aynı cinsten olamaz. Çünkü aynı cinsten olanlar birbirlerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Hâlbuki biz, inandığımız Allah’ı, her türlü ihtiyacımızı karşılayan bir ilah olarak tanıyoruz.

Bu cevaplar onları tatmin etmeyebilir.. Bu bir açıdan çok önemli değil. Önemli olan bizim sahip olduğumuz Allah inancını onlara anlatmamızdır. İkna olmamaya karar vermişler zaten ikna olmazlar, ama insaflılar, sizin makul ve sevecen yaklaşımlarınızla, ileride ilah anlayışınızı da kabul edecektir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

22|5|Ey insanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda kuşku içinde olabilirsiniz. Ama şu bir gerçek ki, biz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan/döllenmiş bir karışımdan, sonra ne olduğu kısmen belirli, kısmen belirsiz bir et parçasından yarattık ki, size açık-seçik beyanda bulunalım. Ve sizi rahimlerde, belirlenen bir süreye kadar dilediğimiz şekilde bekletiyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz. Daha sonra da tam kuvvetinize ulaşmanızı sağlıyoruz. Bununla birlikte içinizden bir kısmı öldürülüyor, yine içinizden bir kısmı ilimden sonra bir şey bilmesin diye ömrün en basit ve düşük noktasına geri gönderiliyor. Yeryüzünü de sönmüş kül halinde görürsün. Nihayet onun üzerine suyu indirdiğimizde titrer, kabarır ve her güzel/bereketli çiftten bir şeyler bitirir.
Sura 22