Asr-ı Sânî ne zamana kadar devam eder. Öğle namazı asr-ı sânîye kadar kılınabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Asr-ı sânînin vakti, asrı evvelden yaklaşık 30–40 dakika kadar sonradır. Üç mezhep imamı ve Hanefilerden İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed, ikindinin başlangıç vaktini asr-ı evvel olarak belirlemişlerdir. Yani ikindi namazının başlangıcı bir şeyin gölgesi, kendi misli olunca başlar ki buna da asr-ı evvel denir. İmam Azam ise, asrı saniye göre yani bir şeyin gölgesi iki katı oluncaya kadar öğle namazının kılınabileceğini belirtmiştir. Hüküm, diğer üç mezhep imamına ve Hanefi’lerde de İmameyn’e göre verilmiştir.[1] Bugün Diyanet İşleri de asr-ı evveli esas alarak takvim hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu konuda büyük çoğunluk ittifak etmiştir. Öyleyse öğle namazlarımızı asrı evvelden sonraya bırakmamalıyız çünkü Hanefî mezhebine göre bir mukallidin öğle namazını kılabileceği zaman dilimi asr-ı evveldir. Mezhep içinde farklı görüşlerin olması biz mukallidler için bir tercih anlamı taşımaz. Dolayısıyla öğle namazı ve diğer namazlar, Diyanet takvimine göre edâ edilmelidir ki karışıklık olmasın. Allahu a’lem…


[1] Mevsuatu’l-fıkhiyyetu’l-Kuveytiyye, “Salat” mad., 27\312.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|91|Diğer bazılarını da bulacaksınız ki, hem sizden emin olmak hem de kendi toplumlarından emin olmak isterler. Ama fitneyle yüz yüze getirildiklerinde başaşağı içine dalarlar. Bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barışa gitmezler ve ellerini sizden çekmezlerse onları yakalayın, tuttuğunuz yerde öldürün. İşte böylelerinin üstüne gitmeniz için size açık bir izin ve kuvvet verilmiştir.
Sura 4