Âyet ne demektir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Âyet, açık alâmet, işaret, nişane, delil, olağanüstü bir olay ve topluluk gibi anlamlara gelmektedir. Çoğulu ây veya âyât’tır. Terim anlamına gelince âyet; Kur’ân-ı Kerim’deki sûrelerin içinde bulunan, başı ve sonu belli olan, bir veya daha fazla cümleden oluşan söz demektir. Âyetin son kelimesine, iki âyeti birbirinden ayırdığı için fâsıla (ayıran), bu fâsıla kelimesinin son harfine de harfu’l-fâsıla (ayıran harf) denir.

Kur’ân âyetleri hem birer mucize, hem Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvvetine, doğruluğuna, Allah’ın kuvvet ve kudretine, hidayet ve ilmine birer delil ve alâmet, düşünen kimseler için birer ibret, insanlarda hayret ve hayranlık uyandıran şey ve harflerden, kelimelerden ve cümlelerden meydana geldiği için topluluk anlamları vardır.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

3|108|Bunlar sana Allah'ın ayetleri. Hak olarak okuyoruz sana onları. Allah, âlemlere zulüm istemiyor.
Sura 3