• duanın-dinimizdeki-yeri-ve-önemi
 • namazın-önemi
 • duada-usul-nasıl-olmalıdır
 • namaz-ve-kalp-sağlığı
 • israf-ve-düşündürdükleri
 • islamda_savaş_hukuku
 • islamda-insan-haklarının-sınıflandırılması
 • osmanlıda_hukukun_üstünlüğü
 • hukuk_hukuk_üstünlüğü_uygulama
 • flört-mü-nişanlılık-mı-evlilik-öncesi-süreç
 • DUANIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Dua; Arapça bir kelime olup, seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, yardım talep etmek, Devamını Oku

 • NAMAZIN ÖNEMİ

  Namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. Devamını Oku

 • DUADA USUL NASIL OLMALIDIR?

  Duâya başlarken “eûzü”çekilmesini hükme bağlayan bir kayıt yoktur. Devamını Oku

 • NAMAZ VE KALP SAĞLIĞI

  Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı, emrettiği, yasakladığı hiçbir şeyde çirkinlik, gayesizlik, başıboşluk ve abesiyet yoktur.Devamını Oku

 • İSRAF VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  “Malını gereksiz yere saçıp savurma; çünkü gereksiz yere malını saçıp savuranlar-israf edenler, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.Devamını Oku

 • İSLAM'DA SAVAŞ HUKUKU

  İnsanlık tarihinin her döneminde, devletlerarası meseleler öncelikle diplomatik yollarla aşılmaya çalışılmış, bu yolların tıkanmasıyla...Devamını Oku

 • İSLAM'DA İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

  İslâm hukuku kuralları; din, can, akıl, nesil ve malın korunmasını hedefler.Devamını Oku

 • OSMANLI'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Osmanlı hakkındaki yanılgılardan birisi, padişahın, dönemin kralları gibi sınırsız yetkilere sahip zannedilmesidir.Devamını Oku

 • HUKUK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA

  Toplum düzeninin sağlanıp huzur ve güvenin yerleşmesinde, şahıs veya komitelerin üstünlüğünden ve...Devamını Oku

 • FLÖRT MÜ, NİŞANLILIK MI? EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇ

  Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin dalgalanıp durduğu bir yuva...Devamını Oku

Ay’ın yarılması, Hz. Peygamber döneminde gerçekleşmiş bir mucize midir? Gerçekleşmişse niçin herkes görememiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Mekke müşrikleri Hz. Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve sellem) bir mucize istemişti. O da Allah’ın izniyle parmağının işaretiyle Ay’ı ikiye parçalamıştı. İkiye ayrılan Ay, bir müddet sonra yeniden eski halini aldı. Kur’ân-ı Kerim’de bu hadisenin ele alınışı şöyledir: “Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve “süregelen bir büyüdür” derler. Yalanladılar, nefislerinin arzu­larına uydular. Hâlbuki her iş yerini bulacaktır. Andolsun ki onlara (kötülüklerden) vazgeçirecek nice önemli haberler gel­miştir. Bunlar üstün bir hikmettir, fakat uyarılar fayda ver­miyor.” (Kamer 54/1-5)

Bazı kimseler bu hadisenin Resûlullah zamanında vukû bul­madığını, bunun kıyamet kopmaya yakın bir zamanda olaca­ğını iddia etmişlerse de, ayetlerin açıkça ortaya koyduğu ifa­delerden, böyle bir hadisenin meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ay ikiye ayrılınca Kureyş kâfirleri: “Ebû Kebşe’nin oğlu size büyü yaptı.” dediler. İçlerinden birisi: “Eğer Muhammed, aya büyü yaptıysa büyüsü bütün yeryüzündeki insanları tutacak değil ya! Diğer şehirlerden gelenlere sorun bakalım görmüşler mi?” dedi. Gelenlere sordular, onlar da aynı şekilde gördükle­rini söylediler. Ancak onlar bütün bunlar karşısında şu çirkin if­tirada bulundular: “Bu, öteden beri süregelen bir sihirdir.” (Ahmed İbn Hanbel, 1/413)

Ay’ın yarılması olayı, gerek Kur’ân’ın ifadeleri gerek sahih sünnet ve gerekse öteden beri ittifakla ümmetin tamamı tarafından kabul edilen bir gerçektir.

İnanmayan bazı kimseler, bu olayı inkâr ederek inkârlarına sebep olarak da: “Şayet Ay ikiye bölünmüş olsaydı, bunu hem tarihler yazar, hem de diğer memleketlerdeki insanlar da görür­lerdi.” bahanesini göstermişlerdir. Bu bahaneye karşı şunları söyleyebiliriz:

1. Bu hadise meydana geldiği zaman, inanmayan insan­ların Hz. Peygamber’e karşı olan şiddetli düşmanlıkları tarihî bir gerçektir. Kur’ân, “Ay yarıldı.” demek suretiyle bunu ilan ettiği halde Kur’ân’ı inkâr eden o kimselerden hiçbir kimse, çıkıp da bu ayetin yalanlanmasına, böyle bir hadisenin inkârına kalkışmamıştır. Şayet böyle bir olay o gün için olmamış olsaydı, Kur’ân’ın bu haberini bahane ederek gayet şiddetli bir şekilde Resûlullah’ın davasını inkâr ederlerdi. Ancak tarih ve siyer kitaplarına baktığımızda, hiçbirisinde bu olayla ilgili kâfirlerin bir inkârına rastlamayıp sadece şu sözlerin söylen­diğini görmekteyiz: “O bir sihirdir. Eğer diğer taraflardaki ker­van ve kafileler de görmüşlerse, o zaman gerçektir.” Kafileler de böyle bir olayı gördüklerini söyleyince bu sefer de: “Ebû Tâlib yetiminin sihri semâya da tesir etti.” demişlerdir.

2. Mucize, nübüvvet davasını ispat, inanmayanları iknâ içindir, onları zorlamak için değildir. Bunu diğer tarafla­ra göstermek veya zorlama derecesindeki bir açıklıkla ortaya koymak, hem İlâhi hikmete hem de teklif sırrına muhaliftir. Çünkü sır-ı teklif, akla kapı açmayı, ihtiyârı elinden almamayı gerektiriyor. Şayet Ay’ın yarılması olayı, bütün dünyaya göste­rilmek için, uzun bir zaman devam etmiş olsaydı, o zaman di­ğer semâvî hadiseler kabilinden olup nübüvvete delil olmazdı. Ya da herkesi inanmaya mecbur ederek, aklın ihtiyarını elin­den almış olacaktı ki, bununla da teklif sırrı kalkmış olacaktı. İş­te bunun içindir ki bu hadise, hem ani, hem gece, hem insan­ların istirahatte olduğu bir zamanda meydana gelmiş oldu, bü­tün âleme gösterilmedi ve tarihler yazmadı.

3. Yine Ay’ın doğuş-batışıyla ilgili bir mesele de vardır ki o da; Ay bir yerde doğar, diğer bir yerde batar. Dünyanın bir yeri geceyken diğer bir tarafı gündüz, akşam..dır. Ay’ın tutulması bir yerde görülür, diğer bir yerde görülmez. Onun için Ay’ın bölünmesi hadisesinin her yerde görülmemesi, onun vukû bulmadığına delil olamaz.

4. Hava şartları her yerde aynı değildir. Bazı yerler sisli, bazı yerler bulutludur. Bu da, olayın her yerde görülmemesine bir sebeptir.

5. Bu olayın geçtiği saatler gece vakti olup bu vakitte insanlar genellikle evlerinde bulunduklarından ve o zaman için gökyüzünü gözetleme yaygın olmadığından böyle bir olay herkes tarafından görülmemiş olabilir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

43|50|Fakat kendilerinden azabı kaldırdığımızda hemen yan çizmeye başladılar.