Bankalardan konut kredisi almak uygun mudur?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Eğer alacağınız krediyi finans kurumları aracılığıyla temin ederseniz caizdir. Çünkü onların işlemleri bir çeşit vadeli satış niteliğindedir. Fakat faiz sistemiyle çalışan bankalardan konut veya araba kredisi almak caiz değildir. Bunun miktarı ne kadar olursa olsun, neticede faizli bir muameledir. Dinimizde faizin azı da, çoğu da haramdır.

Günümüzde evi veya arabayı zaruri ihtiyaç gördüğünden veya alınan kredi faizi enflasyon oranının altında olduğunda, bunun caiz olacağını söyleyenler vardır. Fakat biz bu görüşlere katılmıyoruz. Çünkü ev veya araba haramı helal kılacak ölçüde bir zaruret değildir. Nitekim pek çok kimse bunlardan mahrum olarak hayatını devam ettirmektedir. İkincisi, her ne kadar aldığımız kredinin faizi enflasyon oranının altında olsa da, bu durum, krediyi aldığımız an itibariyledir. Fakat geri ödeme sürecinde bizler enflasyonun nasıl gelişeceğini bilemeyiz. Diğer yandan kredi faizinin oranı ne olursa olsun, bizim üzerinde anlaşma yaptığımız işlem doğrudan bir faizli muameledir. Dolayısıyla bunu tecviz edemeyiz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|178|Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi... Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir. İşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir. Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır.
Sura 2