Başımı açmak yerine peruk takarak öğretmenlik yapmam caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Peygamberimiz ifade buyurduğu hadisi şeriflerinde kadınların, saçlarına saç eklemelerini, bir başka kadının saçını başlarına koymalarını yasaklamış, her kadının kendi saçıyla var olmasını istemiştir. Her ne kadar bir mazeret sebebiyle, insan saçı dışında, pamuk naylon vs. nesnelerden yapılan saç benzeri şeylerin kullanılmasına izin verilmiş olsa da, bunlar da bir örtü ile kapatılacak ve ancak eşe ve nikâh düşmeyen akrabaya gösterilebilecektir.

Günümüzde bazı bayanların öğrenimine veya çalışma hayatına devam etmek için başvurduğu peruk için de caiz demek mümkün değildir. Bununla da başın örtüldüğü ve dolayısıyla tesettürün sağlandığı iddia edilemez. Çünkü vücudu örttüğü halde ince olan veya vücut hatlarını gösterecek kadar ince olan elbisenin de giyilmesi caiz değildir. Dolayısıyla peruk sadece başın geometrik şeklini değil, bütün detaylarıyla benzerini gözler önüne koymaktadır. Örtünmenin bir maksadı da, karşı tarafa çekici gelen organların kapatılması, örtülmesidir. Peruk takmakla bu amaç gerçekleşmemekte hatta bazen kişiyi daha da cazip hale getirmektedir.

Fakat günümüzde bir takım mülahazalarla başlarını açarak üniversitelerde okuyan, sonrada kendisine uygun bir mesleği icra eden ve bununla dini adına birtakım yüksek idealleri olan bayanlar varsa bu onların kendi kanaat-i vicdâniyeleriyle verdikleri bir karardır. Ve eğer böyle bir karar vererek başını açmışsa dinî hassasiyeti yüksek bir bayan ancak bunu dinine hizmet etme, gençliğe sahip çıkma gibi mülahazalarla yapabilir. Niyet burada önem arz etmektedir. Zira sırf dünyalık için dinin cevaz vermediği böyle bir meselede taviz vermek doğru değildir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|282|Ey iman sahipleri! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borç altına giren kişi de onu kayda geçirtsin ve Rabbinden korksun da borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Borç altına giren, aklı ermez yahut zayıf-çaresiz biri ise yahut yazdırmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek yoksa rızanızla kabul edeceğiniz tanıklardan bir erkek ve iki kadın gerekir. Bu kadınlardan biri şaşırırsa/unutursa ötekisi ona hatırlatsın diyedir. Tanıklar, çağırıldıklarında çekimser davranmasınlar. Küçük veya büyük, borcu, süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında adalete daha yakın, tanıklık için daha sağlam, kuşkuya düşmemeniz için daha elverişlidir. Ancak aranızda döndürüp durduğunuz tamamen peşin bir ticaret sözkonusu ise onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Karşılıklı alış-veriş yaptığınızda da tanık bulundurun. Yazıcıya da tanığa da zarar verilmesin. Böyle bir şey yaparsanız bu, kendinize kötülük olur. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah, her şeyi en iyi biçimde bilendir.
Sura 2