Bazı duaların belli günlerde okunması şart mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Bazı büyüklerin dualarını okurken, o duaların o zatlar tarafından belirli günlerde okunduğuna şahit oluyoruz. Bu şart mıdır, farklı günlerde okusak olmaz mı? Bir de sevdiğimiz şahsın bizi sevmesi için dua edebilir miyiz?

Bazı zatlar, bazı duaları günlere mahsus olarak okumuşlar. Bunun mutlaka bir hikmeti vardır. Biz de elimizden geldiğince o duaları o günlerde okumaya çalışırız. Ancak bunda bir mecburiyet olmadığı kanaatindeyiz. Ancak Kulûb-u Dâria gibi bazı dua kitapları belli bir düzene göre okunuyorsa, denk geldiği günde de okunabilir. Neticede o duayı kabul edecek Allah’tır. O günde de okunsa kabul eder, bu günde de.. Allahu a’lem..

Sevdiğiniz insanın sevgisini kazanmak için dua okunabilir. Nitekim bir her şeyimizi Allah’tan isteme hak ve vazifesine sahibiz. Ancak istediğimiz şeyin hayırlı mı şerli mi olduğunu bilmediğimiz için hayırlısını dilemeli ve Allah’a yalvarırken hayırlı neticeler yaratmasını istediğimizi de dualarımıza eklemeliyiz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|21|Onu satın alan Mısırlı, karısına şöyle dedi: "Ona iyi bak, kendisine güzel bir yer hazırla. Bize yararı dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu." İşte bu şekilde biz Yûsuf'a yeryüzünde imkân verip o toprağa yerleştirdik ki, ona olayların/haberlerin yorumunu öğretelim. Allah, kendi emrine Gâlib'dir/kendi emrine hükmeder. Ama insanların çokları bilmiyorlar.
Sura 12