Bazıları bu iş inşallahla maşallahla olmaz diyorlar. Bu söz doğrumudur, insanı günaha sokar mı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

“Bu iş ‘inşâallahla’, ‘mâşâallahla’ olmaz” sözü, insanı küfre sokan sözlerdendir. Gerçek ise, bu sözün tam tersidir. Herşey, ama herşey “inşâallah” ve “mâşâallah” ile yani Allah’ın dilemesi ve yapayacağımız şeylere O’nun meşietinin taalluku ile olur. Bu sebeple hayatlarını İslâmî çizgide sürdürenler, küçük, basit ve ehemmiyetsiz görünen ve belki de bir milletin imanla bağlarını koparma adına kasten onun içine sokulan böyle cümle ve deyimlere karşı alabildiğine dikkatli olmalıdırlar. Ne güzel der Bediüzzaman Hazretleri: “Hazer et (Sakın, dikkat et): Bir tutmakta, bir öpmekte……………..batma.” Kaldı ki, bu konudaki ayet-i kerime te’vil ve tefsire ihtiyaç olmayacak kadar açık ve sarihtir: “Allah’ın dilemesi olmadıkça (inşâallah demedikçe) hiçbir şey için ‘bunu yarın yapacağım’ deme.”

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|54|Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kâfirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda tüm gayretleriyle didinirler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın, dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir.