Beş vakit namaz kılmayan kişi, bayram namazı kılabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Zira bunlar, gerek hüküm, gerek eda ediliş zaman ve keyfiyetleri itibariyle birbirlerinden farklıdır ve bu sebeple farklı mütalaa edilmek zorundadır. Öncelikle beş vakit namaz farz, bayram namazı ise vaciptir. Biri hergün, diğeri senede iki defa kılınan namazdır. Ve bunlar eda edildiği taktirde sevab, eda edilmediği takdirde ise günah cihetiyle birbiri ile mukayese dahi edilemezler.

Ama soruda ifade edilmek istendiği gibi, “beş vakit namaz kılmayan insan, bayram namazı kılamaz” denilemez. Bunu kılan insan ona terettüb eden sevabı alır, beş vakti kılmamasının da mes’uliyetini yüklenir. Bu tip insanların bayram namazı vesilesiyle bile olsa, cami ile irtibatları varsa, onun kopmamasına dikkat edilmelidir. Varsın o şahıs gelsin, Rabbisi ile ahd ü peymanını yılda iki defa yenilesin, vicdanının kir ve pasını yıkasın, günahlardan arınsın. Belki de bu vesile ile beş vakit namaza giden yollar onun hakkında açılıverir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

61|7|İslam'a/Allah'a teslim olmaya çağrılıp durduğu halde, yalanlar düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.
Sura 61