Besmele âyet midir, niçin her sûrenin başında zikredilmiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Evet, Besmele bir âyettir. Ancak her sûrenin bağımsız bir âyeti mi, yoksa bütün sûrelere başlarken okunan tek bir Kur’ân âyeti mi olduğu konusunda farklı görüşler vardır.

Şâfîilere göre Besmele hem Fâtiha sûresinde ve hem de diğer sûrelerde müstakil birer âyettir. Hanefîlere göre ise Besmele Kur’ân’dan bir âyettir. Ancak onun her sûrenin başında yazılı olması, her bir sûrede ayrı bir âyet olduğunu göstermez. Dolayısıyla Besmele bir âyet olarak Kur’ân’dandır.

Besmele, ister sûreleri birbirinden ayırt etmek için, ister o sûreye bereket getirmek için, isterse o sûrenin içindekileri hakkıyla anlama maksadıyla Allah’ın yardımını istemek için olsun, Yüce Allah’ın insanlara uzattığı manevî bir ip hükmündedir.

Sonuç itibariyle Besmele, Neml Sûresi’nde müstakil bir âyettir. Diğer sûrelerde ise, müstakil bir âyet olmayıp sûrelerin arasını ayırt etmek için nâzil olmuştur. Dolayısıyla her bir sûrede müstakil bir âyet değildir.

Besmele, Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) emriyle sûrelerin başlarına yazılmış, günümüze kadar da bu ilk şekliyle böylece gelmiştir.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

3|22|Çalışıp ürettikleri hem dünyada hem de âhirette boşa çıkmıştır. Hiçbir yardımcıları da yoktur onların.
Sura 3