Bir ayeti kerimede şöyle geçiyor. “Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini saptırır.” Bu ayete göre inanmayan insanların durumu nedir? Onlar nasıl inanacaklar? Ya da onların suçu nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu soru, kaderle alakalıdır. Kaderde insan iradesi de önemli bir yere sahiptir. Yani Allah Teala, kaderi yazarken insan iradesinin nasıl hareket edeceğini bilerek yazmıştır. O’nun kaderi yazması, iradeyi kısıtlamaz. Bilakis kader iradeye göre yazılmıştır. Kelam ilmindeki ifadesiyle bu konuda ilim maluma tabidir. İlim, Allah’ın ilmidir, kaderdir. Malum ise, nasıl davranacağı bilinen insan iradesidir. Ancak biz kaderimizde ne olduğunu ve bizim ileride nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Bu sebeple irademizi kullanmakla mesulüz. İrademizle ne yaparsak kaderimiz odur. Elbette irademiz dışında da başımıza gelen şeyler vardır. Bunlar zaten kaderdir.. Önemli olan, irademizin rolünü iyi oynayabilmek ve kader içinde irademize düşen vazifeyi yerine getirebilmektir.

Allah, iradesini kullanıp hidayet yollarını araştıran insanı hidayete erdirir. Yani insanın çalışması sonunda Allah hidayeti yaratır. Bir insan iradesini küfür yolunda kullanırsa, Allah onun için de küfrü yaratır. Fakat iki durumda da Allah insan zulmetmez, haksızlık yapmaz.

Kısaca söyleyecek olursak, ayetteki “hidayete erdirir”, “saptırır” ifadeleri, yaratır şeklinde anlaşılmalıdır. Yani kul iradesini kullanır, Allah da neticeyi yaratır. Yoksa Allah -hâşâ- durup dururken bir insanı saptırmaz..

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

78|6|Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
Sura 78