Bir kadının büluğa erme yaşı kaçtır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kız çocukları genellikle 9 ile 15 yaş arasında büluğa erer ve âdet görmeye başlarlar. 40 ile 55 yaş arasında da âdetten kesilirler. Şâfiî mezhebine göre âdetten kesilme yaşı 62 kabul edilmiştir. Büluğa ermenin emaresi, kızın âdet görmesi veya hamile kalmasıdır.

Âdet görme yaşının alt ve üst sınırları her ne kadar 9–55 yaş olarak belirlense de burada önemli olan fiilî durumdur, bunu da kadının kendisi bilir. Yani bir kadın 9 yaşından evvel de 55 yaşından sonra da âdet görebilir, 55 yaşından önce de âdetten kesilebilir. Nitekim Şâfiîlere göre âdet görme, hayat boyu devam edebilir. 9 yaşından önce gelen kan, en az üç gün devam ederse, âdet dönemi başlamış ve kız ergenliğe ermiş demektir. Üç günden az sürmüşse, bu bir hastalık kanı olarak kabul edilir ve kızın ergenliğe ulaşmadığına hükmedilir.

Şâfiîlere göre âdet görmenin en az süresi bir tam gün, en fazlası ise 15 gündür. Bir kadın 9 yaşına bastığı hâlde âdet görmemiş ve bu şekilde 15 yaşına ulaşmışsa, artık hükmen ergen sayılır çünkü âlimlerimizin çoğunluğuna göre bir kızın ergenliğe ulaşmasının en üst sınırı 15 yaştır. Böyle biri artık namazlarını kılmak, orucunu tutmakla mükelleftir.[1]

Âdet görmenin başlamasında; yaşanılan bölgenin, hastalıkların, çevre değişikliklerinin, yapılan işlerin, kullanılan ilaçların, yenilen gıdaların, korku, heyecan, sevinme, hırs gösterme gibi psikolojik hallerin tesiri vardır. Bu sebeple mesela sıcak bölgelerde kızların daha erken yaşlarda büluğa erdiği, soğuk yerlerde ise daha geç yaşlarda büluğa erdiği görülmektedir. Âdet görmeye başladıktan sonra da bu bahsettiğimiz hususlara bağlı olarak âdet günlerinin sürelerinde de değişiklikler yaşanabilmektedir.


[1] İmam-ı A’zam’a göre ise 17 yaşı üst sınırdır. 17 yaşına gelen bir kız artık büluğa ermiş sayılır ve ona göre hüküm alır. Burada tedbire muvafık olan, çoğunluk âlimlerimizin hükmünü esas almaktır ki o da bir kadının âdet görmese bile 15 yaşından itibaren ergenliğe ulaşmış sayılmasıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

27|85|İşledikleri zulümler yüzünden o söz tepelerine inmiştir; artık tek kelime söyleyemezler.
Sura 27