Bir Müslüman irtidattan korunma adına neler yapmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

1- Kendini emniyette görmekten olabildiğince sakınmak ve daima âkıbet endişesi içinde olmak.

2- Allah’tan çok korkmak.

3- Şeriat-ı fıtriyeye ittiba etmek. Bir diğer ifadeyle kavlî duâ ile fiili duâyı yani ameli birleştirmek; menhiyata yaklaşmamak, günah atmosferlerinden uzak durmak ve sürekli ibadet ü tâat ile meşgul olmak.

4- İmana müteallik eserleri sürekli mütalâa etmek; -belleyip ezberlemek değil- müzâkere etmek. Unutmamak gerekir ki, her yeni müzâkere, insana daha değişik şeyler kazandırır.

5- Cemaatten ayrı düşmemek; olur-olmaz yerlerde otururken dahi, dostlarla bir halka teşkil etmek. Bu hususta, “Zulmedenlere meyletmeyin; daima sâdıklarla beraber olun”, “sürüden ayrılanı kurt yer” gibi düsturları her zaman hatırda tutmak.

6- İçtimaî vazifemizin dışında, günün en az yarısını hizmete vermek.

7- Hepsinden daha önemlisi de Hakk kapısının sâdık bendesi olmaktır. Hakk kapısının sâdık bendeleri olanların günahlarına bakılmaz. O halde, günahlarından rahatsız olanlar, Hakk’ın dinine hizmete koşmalıdırlar. Her halde en büyük istiğfar da işte budur. Çevrelerinden korkanlar da, emniyeti, aynı şekilde Din’e hizmette aramalıdırlar.

M. Fethullah Gülen

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|52|Kalplerinde hastalık olanların, "Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz." diyerek onların içine daldıklarını görürsün. Olabilir ki Allah, bir fetih yahut katından bir buyruk getirir de bunu yapanlar, benliklerinde sakladıkları şeye pişmanlık duyar hale gelirler.
Sura 5