Bir Müslüman irtidattan korunma adına neler yapmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

1- Kendini emniyette görmekten olabildiğince sakınmak ve daima âkıbet endişesi içinde olmak.

2- Allah’tan çok korkmak.

3- Şeriat-ı fıtriyeye ittiba etmek. Bir diğer ifadeyle kavlî duâ ile fiili duâyı yani ameli birleştirmek; menhiyata yaklaşmamak, günah atmosferlerinden uzak durmak ve sürekli ibadet ü tâat ile meşgul olmak.

4- İmana müteallik eserleri sürekli mütalâa etmek; -belleyip ezberlemek değil- müzâkere etmek. Unutmamak gerekir ki, her yeni müzâkere, insana daha değişik şeyler kazandırır.

5- Cemaatten ayrı düşmemek; olur-olmaz yerlerde otururken dahi, dostlarla bir halka teşkil etmek. Bu hususta, “Zulmedenlere meyletmeyin; daima sâdıklarla beraber olun”, “sürüden ayrılanı kurt yer” gibi düsturları her zaman hatırda tutmak.

6- İçtimaî vazifemizin dışında, günün en az yarısını hizmete vermek.

7- Hepsinden daha önemlisi de Hakk kapısının sâdık bendesi olmaktır. Hakk kapısının sâdık bendeleri olanların günahlarına bakılmaz. O halde, günahlarından rahatsız olanlar, Hakk’ın dinine hizmete koşmalıdırlar. Her halde en büyük istiğfar da işte budur. Çevrelerinden korkanlar da, emniyeti, aynı şekilde Din’e hizmette aramalıdırlar.

M. Fethullah Gülen

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

87|12|En büyük ateşe girer o.
Sura 87