Bir müslümanın müslüman üzerindeki genel haklar nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Büyük İslâm âlim ve düşünürü İmam Gazali (ks), müslüman olanların diğer müslümanlarla ilişkilerinde söz konusu olabilecek genel hakları şöyle sıralamaktadır: (İmam Gazali, Kimya-yı Saadet)

 • 1. Kardeşlik Haklarına Riayet Etmek
 • 2. Eliyle ve Diliyle Hiçbir Müslümana Zarar Vermemek
 • 3. Kimseyi Küçük Görmemek, Kibirlenmemek, Hakaret Etmemek, Kötü Söz Söylememek ve Gösteriş Yapmamak
 • 4.Hasis Duygularla (Gıybet, Haset, Su-i Zan, Nankörlük…)  İlgili Kul Haklarından Kaçınmak
 • 5. Bir Müslümana Üç Günden Fazla Dargın (Küs) Kalmamak
 • 6. Her Müslümana İyilik Etmek, Güler Yüzlü Davranmak
 • 7. Yaşlılara Hürmet Etmek, Küçükleri Sevmek ve Onlara Acımak
 • 8. Emanete Riayet Etmek, Sözünde Sadık Olmak
 • 9. Dargın Müslümanları Barıştırmak ve Aralarını Bulmak
 • 10. Müslümanların Ayıplarını, Gizli Hâllerini Örtmek ve Tecessüsde Bulunmamak
 • 11. Töhmete Sebep Olabilecek Yerlerden Uzak Durmak
 • 12. Makamını ve İmkânlarını Diğer Müslümanların Hayrı İçin Kullanmak
 • 13. Müslüman Kardeşinden Zulmü Gidererek Ona Yardımcı Olmak
 • 14. Kötü Arkadaş Edinen Bir Müslümanı Ondan Sakındırmak
 • 15. Üzüntülü Bir Müslümanı Sevindirmek, Dertli ve Endişeli ise Bunu Gidermeye Çalışmak
 • 16. Bir Müslümana Rastladığında Konuşmadan Önce Selam Vermek
 • 17. Aksırıp “Elhamdülillah” Diyen Müslümana “Yerhamükellah” Demek
 • 18. Hasta Kardeşinin Ziyaretinde Bulunmak ve Cenazesine Katılmak

(Ahmet Kerem Sever, Kul Hakkı)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|143|İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım. Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.
Sura 2