Bir yıl oruç tutmak üzere adak adadım ne yapmam gerekir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Ben bir akrabamla bir daha konuşmayacağım diye söz verdim. Ve eğer onunla konuşursam bir sene oruç tutacağım dedim. Ancak daha sonra onunla konuştum. Ben şu anda oruç tutmaya başladım. Orucuma devam edeyim mi, yoksa başka bir çözümü var mı?

Adak genel olarak şarta bağlı olan ve şarta bağlı olmayan diye ikiye ayrılır.

1) Şarta Bağlı Olan Adaklar:

Bunlara “muallâk adaklar” da denir. İkiye ayrılır:

a) Bazı hususların gerçekleşmesine ve yapılmasına bağlanan adaklar. Meselâ; “Hastalığım iyileşirse şu kadar oruç tutayım” veya “Kurban keseyim” diye yapılan adak şartıdır. Bu hastalık iyileşirse adağı yerine getirmek vacip olur.

b) Meydana gelmesi istenmeyen olumsuz bir şarta bağlanan adaklar: Mesela; bir kimse kendisini yalan söylemekten men için; “Eğer yalan söylersem bir ay oruç tutayım” diye adakta bulunduktan sonra yine yalan söylese, bu kimse muhayyer olur. İsterse bu adağını yerine getirir, yani bir ay oruç tutar ve isterse yemin kefareti yapar.  Çünkü yalan söylemek şartı kendisince istenen bir şey değildir. Bu adak bir çeşit yemin niteliğindedir.

Sizin durumunuzda “b” şıkkına girmektedir. Buna göre isterseniz nezrettiğiniz orucunuza devam ederek bunu tamamlayabilirsiniz. Önceden aralıksız tutacağım diye bir şart koşmadıysanız aralarda tutmadığınız gün olsa da, siz orucu bir seneye tamamlamaya devam edersiniz. Ve yine isterseniz yemin kefareti ödeyebilirsiniz.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

48|8|Şu bir gerçek ki, biz seni, bir tanık, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
Sura 48