Borsa caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Borsa, kuruluş maksadı açısından bakıldığında caiz gibi görünse de şu anki işleyiş açısından caiz değildir. Çünkü işin hayâlî, spekülasyon yönü vardır, aldanmaya aldatmaya çok müsaittir, muhayyerlik (cayma, seçme) hakkı tam manasıyla gerçekleşmemektedir, alışveriş yaparken taraflarda bulunması gereken rahatlık, iç huzuru, güvenilirlik gibi hususlar bulunmamaktadır. Hele ciddi bir alışveriş yapmadan borsa oynamak ve az bir para yatırarak onun peşinden koşturmak hiç caiz değildir. Öyleyse herkes cebindeki paraya göre hareket etmeli, hayâlî hesaplara girmemelidir. Bir kısım projelere, hamlelere girecekse de bunu etrafından borç alarak yapmalı, kesinlikle faize ve borsaya bulaşmamalıdır.

Herkes cebine göre hareket ederse işlerde açılım olmaz, insanlar hamle yapamazlar denilecek olursa şöyle düşünülebilir: Borç alıp iş yapmaya dinimiz karşı çıkmaz. Evet, uzun boylu borçluluğa tavır vardır, borca sadakat göstermeyene tehdit söz konusudur fakat bunun yanında borç vermeye ve borçluya müsamahalı davranmaya teşvik de mevcuttur. Dolayısıyla işini elindeki parayla yapan yapar, paraya ihtiyaç duyan imkânı olanlardan borç alır, borç bulamazsa elindeki imkanlarla iş yapma alanları ve fırsatları kollar. Mesela ortaklık yapar, ortaklık yaptığı işte bizzat kendisi de işçi olarak çalışır vs. İnsan kanaatkâr, mütevazi, gayretli ve dürüst olduktan sonra Allah onun yardımcısıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|19|Ey iman edenler! Kadınlara, zor ve baskı kullanarak mirasçı olmanız size helal olmaz. Kendilerine vermiş bulunduğunuz şeylerin bir kısmını çarpıp götürmek için onları sıkıştırmanız da helal değildir. Kanıta bağlanmış bir fuhuş yapmaları hali müstesna. Onlarla iyi ve güzel geçinin. Onlardan tiksindinizse olabilir ki, siz bir şeyi çirkin bulursunuz da Allah, ona çok hayır koymuş olur.
Sura 4