Boynuzu çıkmayan hayvan kurban edilebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Kur­ban­lık hay­va­nın şa­şı, to­pal, uyuz­lu ve de­li ol­ma­sın­da, boy­nuz­lu ve­ya boy­nuz­suz ve­ya boy­nu­zu­nun bi­raz kı­rık bulunmasın­da ve ku­lak­la­rı­nın de­lin­miş ve­ya eni­ne ya­rıl­mış ol­ma­sın­da, ku­lak­la­rı­nın ucun­dan ke­si­lip sar­kık bir hal­de bu­lun­ma­sın­da, diş­le­ri­nin azı düş­müş ol­ma­sın­da… bir sa­kın­ca yok­tur. Buna göre iki yaşını doldurmuş olan hayvanlar, boynuzlu veya boynuzsuz olarak kurban edilebilir. Ancak boynuzu olup da kökünden kırılmış olan hayvanlar kurban edilemez; çünkü onda normal olmayan bir eksiklik oluşmuştur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

45|25|Ayetlerimiz, karşılarında açık-seçik mesajlar halinde okunduğunda, delilleri sadece şöyle demek olmuştur: "Doğru sözlüler iseniz atalarımızı getirin."
Sura 45