• duanın-dinimizdeki-yeri-ve-önemi
 • namazın-önemi
 • duada-usul-nasıl-olmalıdır
 • namaz-ve-kalp-sağlığı
 • israf-ve-düşündürdükleri
 • islamda_savaş_hukuku
 • islamda-insan-haklarının-sınıflandırılması
 • osmanlıda_hukukun_üstünlüğü
 • hukuk_hukuk_üstünlüğü_uygulama
 • flört-mü-nişanlılık-mı-evlilik-öncesi-süreç
 • DUANIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Dua; Arapça bir kelime olup, seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, yardım talep etmek, Devamını Oku

 • NAMAZIN ÖNEMİ

  Namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. Devamını Oku

 • DUADA USUL NASIL OLMALIDIR?

  Duâya başlarken “eûzü”çekilmesini hükme bağlayan bir kayıt yoktur. Devamını Oku

 • NAMAZ VE KALP SAĞLIĞI

  Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı, emrettiği, yasakladığı hiçbir şeyde çirkinlik, gayesizlik, başıboşluk ve abesiyet yoktur.Devamını Oku

 • İSRAF VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  “Malını gereksiz yere saçıp savurma; çünkü gereksiz yere malını saçıp savuranlar-israf edenler, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.Devamını Oku

 • İSLAM'DA SAVAŞ HUKUKU

  İnsanlık tarihinin her döneminde, devletlerarası meseleler öncelikle diplomatik yollarla aşılmaya çalışılmış, bu yolların tıkanmasıyla...Devamını Oku

 • İSLAM'DA İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

  İslâm hukuku kuralları; din, can, akıl, nesil ve malın korunmasını hedefler.Devamını Oku

 • OSMANLI'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Osmanlı hakkındaki yanılgılardan birisi, padişahın, dönemin kralları gibi sınırsız yetkilere sahip zannedilmesidir.Devamını Oku

 • HUKUK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA

  Toplum düzeninin sağlanıp huzur ve güvenin yerleşmesinde, şahıs veya komitelerin üstünlüğünden ve...Devamını Oku

 • FLÖRT MÜ, NİŞANLILIK MI? EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇ

  Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin dalgalanıp durduğu bir yuva...Devamını Oku

Çekiliş Yapmak ve Çekilişe Katılmak

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Soru:

Firmaların tüketimi teşvik etmek için çekilişle müşterilerinden bazılarına hediye vermeleri caiz midir?

Cevap:

Günümüzde hesabına kitabına dikkat edenler olmakla beraber genellikle tüketim, ihtiyaçlar ölçüsünde değil, fantezi ve özentiler ağında devam etmektedir. Yeraltı-yer üstü kaynakların hoyratça kullanıldığı ve her şeyin gidip israfa dayandığı bugünün dünyasında, kendi öz değerlerimizden birisi olan iktisada ne kadar ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu yönüyle hem üreticiler hem de tüketiciler, tüketim fantezisini değil iktisat ekonomisini esas almalı, ihtiyaçlarına göre harcama yapmalıdırlar.

Günümüzde ihtiyaç fazlası tüketimin artması, üreticilerin insanları daha fazla tüketime sevk etmek için türlü türlü yollara başvurmasına sebebiyet vermektedir. Bunlar bir kısmı itibariyle helal yollardan olsa da bazılarında ya doğrudan harama girilmekte ya da harama benzer şüpheler bulunmaktadır.

Üreticilerin tüketimi teşvik etme yollarından birisi de belli bir miktarda alışveriş yapan müşterileri arasında çekiliş yapmaktır. Buna belirli şartlarda caiz diyenler olduğu gibi bunun kumara benzemesi yönüyle caiz görmeyenler de olmuştur.

Bazı âlimler, şu şartlar dâhilinde çekilişin caiz olabileceğini ifade etmişlerdir: [1]

1– Çekilişe giren müşteri, hediye için alışveriş yapmamalıdır. Eğer alışveriş hediye için yapılırsa bu kumara girer.

2- Çekilişi yapacak olan firma hediye vereceğinden dolayı malın değerini artırmamalıdır. Eğer artırırsa yine bu çekiliş kumar olur.

Bazı âlimler ise, aşağıdaki zikredilecek mahzurlarından dolayı hem çekiliş düzenlemenin hem de çekilişlere katılmanın kumar mahiyetinde olduğunu beyan etmişlerdir.[2]

1- Çekiliş neticesinde ister hediyeyi kazansın isterse kazanmasın müşteri alışveriş yapmaya teşvik edilmektedir ki bu içerisinde bir risk niteliği barındıran bir durumdur.

2- Üreticiler, yapacakları çekilişler için verecekleri hediyelerden dolayı malın değerini artırmakta böylece hediye parasını müşteriden tahsil etmektedirler. Neticede ise müşterilerin az bir kısmı kazanıp diğerleri kazanamamaktadır. Bu tür çekilişlerde malın değerini artırmak yapılacak çekilişi kumara dönüştürür.

3- Bu tür yollarla müşteriler genellikle ihtiyacı olmaksızın mal tüketimine sevk edilmektedirler ki bu da israfı ve malın zayi olmasını netice vermektedir. Malın ziyan edilmesi ise hadis-i şeriflerde yasaklanmıştır.[3]

4- Yapılan çekilişler neticesinde çekilişi kazanamayan müşterilerin kalbinde çekilişi kaybetmenin üzüntüsü ve kazananlara karşı hased olması da bu meselenin mahzurlarından sayılabilir. Belki insanlar bu sebeple gereksiz hırslara girebilirler.

5- Müşteriler, hediye için alışveriş yaparlarsa girdikleri çekiliş onlar için kumar olmuş olur ki bu türlü durumlarda genel itibariyle müşteriler özellikle çekilişe girmek için alışveriş yapmaktadırlar.

6– Müşterileri mala teşvik için yapılan bu çeşit uygulamalar, ticaretteki rekabet hissinden dolayı başka üreticilere zarar verme gayesiyle de yapılabilmektedir. Oysa dinimizde başkasına zarar verme yasaklanmıştır.[4]

Netice itibariyle; çekilişlerde çoğunluk itibariyle yapılan alışverişlerin çekiliş niyetiyle yapılması, yapılan alışverişlerin bir ihtiyaç olmaksızın yapılması, bu tür çekilişlerin üreticiler tarafından diğer rakiplerine zarar vermek için düzenlenmesi, müslümanın vakarlı şahsiyetini zedelemesi, yine bu tür uygulamaların insanlarda hırsa sebebiyet vermesi ve onları kumara alıştırma riskini bünyesinden barındırması gibi birçok sebepten ötürü çekilişlerin düzenlenmesi kanaatimizce caiz değildir.

İfade edilen bu mahzurlarından dolayı üreticiler, daha çok tüketim olması için veya rakiplerine zarar verme niyetiyle çekiliş düzenlememeli, verebiliyorlarsa her müşteriye küçük de olsa bir şeyler vermeye çalışmalıdırlar. Tüketicilere gelince, onlar da böylesi çekilişlere katılıp tüketimi hızlandırmamalı, israfa ve gereksiz hırslara girmemeli, lüzumsuz harcamalar yapmamalı, fantezi şeylerin peşine düşmemelidirler. Allahu a’lem…


[1] Muhammed b. Salih b. Muhammed el-Asîmiyyîn, Likâu bâbi’l-meftûh, Durûsun Savtiyye, 1412-1421;http://islamqa.info/ar/ref/97648, Fetva no: 97648; Fetâvâ Şebeketü’l-İslâmiyye, Fetva no: 57100, 9 Zi’lka’de 1425.
[2] Hüsamüddin Affâne, Fetâvâ Yeselûneke, 9 Ağustos 2001, http://www.yasaloonak.net.
[3] Buhârî, Zekât 18; İmam Mâlik, Muvattâ, 5/1442 (3633).

[4] İmam Mâlik, Muvattâ, 4/1078 (2578)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|104|Düşman topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz sıkıntıya düşüyorsanız, hiç kuşkusuz tıpkı sizin gibi onlar da sıkıntıya düşüyorlar; ama siz, Allah'tan onların umamayacağı şeyleri umuyorsunuz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.