Çift cinsiyetli hayvan kurban edilir mi? Kurban edilmezse, et yeme maksadıyla kesilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Çift cinsiyetli ya da cinsiyeti belli olmayan hayvanlar kurban edilmezler. (Fetâvây-ı Hindiyye, Kurban) Çünkü bu durum, kurban edilmeye mani haller dâhilindedir. Çift cinsiyetli bir hayvanı, sahibi nazarında kusurlu bir hayvandır ve ona karşı içinde diğer hayvanlara karşı beslediği muhabbeti besleyemez. İnsanın içinin almadığı, sevmediği, kusurlu gördüğü bir hayvanı Allah için kurban etmesi ise uygun değildir.  Ancak, et yeme niyetiyle böyle bir hayvan kesilebilir. Onun çift cinsiyetli olması, etine bir zarar vermez..

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|138|İsrailoğullarına denizi geçirttik. Özel putlarına tapan bir topluluğa rastladılar. Bunun üzerine: "Ey Mûsa, dediler, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah belirle!" Mûsa dedi: "Siz cahilliği sürdürmekte olan bir toplumsunuz."
Sura 7