Çıplak olarak banyo yapmak caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Karı-koca beraber banyo yapabilirler mi ve banyoda üzerimize bir şey giymeli miyiz?

Dinimizde erkek ve kadınlar için avret olan yerler, yani kimlere karşı nerelerin açılmasının günah sayılacağı ayrıntısıyla açıklanmıştır. Buna göre eşler arasında avret yoktur. Bununla beraber Âlimlerimiz, Efendimizden bize intikal eden çıplaklık, banyo adabı, haya, avret gibi konulardaki hadislere bakarak bununla ilgili birtakım açıklamalarda bulunmuşlardır.

Banyoda kişinin tek başına yıkanırken üzerine bir örtü almasının sünnet olduğunu söyleyen fıkıhçılarımız varsa da bunun guslün en önde gelen edeplerinden biri olduğunda şüphe yoktur. Bunun gibi guslün edep ve sünnetlerine tam riayet edilmediğinde her ne kadar bu gusül geçerli de olsa kerahetten kurtulmamış olur. Bu konuda Efendimizden nakledilen hadislerden bazıları şu şekildedir:

 Behz İbnu Hakîm (radıyallâhu anh) anlatıyor: “(Bir gün Hz. Peygamber’e sorarak) dedim ki:

“Ey Allah’ın Resülü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim?”

“Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru!” cevabını verdi. Ben tekrar:

“Ey Allah’ın Resülü, erkekle olursa?” dedim,

“Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!” dedi.

“Kişi tek başına olursa?” dedim.

“Kendisine karşı haya edilmeye Allah daha lâyıktır” dedi.” (Ebu Dâvud, Hamâm 3; Tirmizî, Edeb 22)

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Çıplaklıktan sakının! Zîra sizin yanınızda sadece helâya girdiğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun.” (Tirmizî, Edeb 42)

“Biriniz eşiyle cinsi münasebette bulunduğu zaman eşi ile kendisinin arkasına bir örtü alsın. Eşler iki vahşi eşek gibi örtüden (büstünün) arınmasınlar.” (Müslim, Hayz,10)

Yine Efendimiz bir hadislerinde Allahın hayâ sahibi olduğunu ve hayâ sahibi olup örtünenleri seveceğini ifade ettikten sonra bizlere yıkanma esnasında da örtünmemizi tavsiye buyurmuşlardır. Bunun sebebi de yine hadislerde zikredilerek Allaha karşı saygılı olma, rahmet melekleriyle olan münasebeti koparmama gibi mülahazalara bağlanmıştır.

Hz. Aişe’nin Peygamberimiz’le (sas) beraber yıkandığını nakleden hadisi şerif Buhari’de geçmektedir. Fakat buradan eşlerin beraber yıkanmalarının caiz olduğu anlaşılsa da büsbütün örtüden sıyrılmaları çıkarılamaz. Fakat ifade ettiğimiz gibi hanımıyla veya tek başına yıkanırken örtüsüz bulunmak haram değildir. Ancak gülsün adabına riayet edilmemiş olur.

Fakat banyoda veya hamamda kişinin mahremi olan kimseler varsa, o takdirde örtünme hususunda ayrı bir titizlik göstermeli, erkekse diz kapağıyla göbek arasını kimseye göstermemeli, açık bulunduranlara da bakmamalıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|46|Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler.
Sura 4