Çocuğa ait malı ebeveyni kullanabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Çocuğa ait malı ebeveyn kullanamaz deniyor. Peki, çocuk doğduğunda çocuk görmeye gelen eş dostun getirdiği altın, para vs mallar da buna dâhil mi?

İslam’ın getirdiği mal hürriyeti büyüklerde olduğu gibi çocuklar için de geçerlidir. Fakat çocuk rüşt çağına erinceye kadar yaptığı muamelelerde sağlıklı karar veremeyeceği için, dinimiz onun mallarındaki tasarruf yetkisini yine onun faydasına olmak üzere velisine bırakmıştır. Yani çocuğun babası sağ olduğu müddetçe onun mallarının koruyucusu olacak ve çocuğun lehine olmak üzere mallarında tasarrufta bulunacaktır. Buna göre babası çocuğun mallarını onun zararına olacak şekilde kullanamaz. Mesela, onun mallarından hibe edemez, sadaka veremez, bağışta bulunamaz ve zararla neticelenecek hiçbir tasarrufta bulunamaz. Yani çocuğun malları buluğ çağına erinceye kadar kendisine teslim edilmek üzere en güzel şekilde muhafaza edilir. Diğer yandan çocuk, malını ana-babasına hediye edemez. Hediye ederse, bu mal, ana-babanın mülkü olmaz. Çocuktan satın alırlarsa mülkleri olur. Çünkü bunlar çocuğun aleyhine olan muamelelerdir ve geçerliliği yoktur.

Ancak çocuğun anne-babası fakir iseler çocuğun malından istifade edebilirler. Zengin olan ebeveyn için böyle bir hak yoktur.

Bununla beraber günümüzde çocuğa gelen hediyelerin daha ziyade anne-baba kast edilerek getirildiğini görüyoruz. Hediyeyi getiren kimse bununla ebeveyni murat ediyorlarsa bu hediye zaten onlarındır.  Fakat çocuğun kendisi için veriliyorsa anne-baba bunları hesap eder ve altın veya döviz üzerinden hesaplayarak çocuk bulüğ çağına erince kendisine teslim ederler.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

81|25|Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
Sura 81