Çocuk aldırmada (kürtaj) ölçü nedir? Hangi durumlarda caizdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Biz size çocuk aldırmayla ilgili rivayetlerin detaylarını anlatmaya gerek duymadan işin özünü anlatalım: Bütün imamların ittifakla verdikleri hüküm, çocuğun sadece annenin sağlığı tehlikeye girdiğinde düşürülebileceği şeklidedir. Düşürme sebebi olarak sadece bu mesele belirtilir. Düşürme zamanı olarak da, İmam Azam gibi zatlar 120 güne kadar demişler ama bu tamamen ceninin anne karnındaki durumuna o zamanın şartlarında vakıf olamamanın neticesinde söylenmiş bir sözdür ve bunu bugünkü âlimlerimiz tashih ediyorlar. İmam Azam o zamanın şartlarına göre konuşmuş diyorlar. Kaldı ki, diğer mezhep imamlarından İmam Şafi, ilk kırk gün içinde düşürmek mekruhtur, kırk günden sonra haramdır hükmünü verirken, İmam Malik, sperm anne rahmine ulaştıktan sonra ne olursa olsun artık düşürmek caiz değildir demektedir.

Bu fikirlerden çıkan netice şudur: Anne karnındaki çocuğu hiçbir zaman ve hiçbir şartla düşürmek caiz değildir. Ancak anne hayatı tehlikeye girdiğinde düşürmek söz konusu olur. Çünkü bu durumda iki candan birini tercih etmek gerekir. Annenin hayatı, çocuğun hayatına tercih edilir.

Diğer taraftan çok defa tecrübe edilmiştir ki, doktorların sakat doğacak dediği çocuklar, hiç de onların dediği gibi doğmamıştır. İsabet ettikleri olmuş olabilir ama isabet edemedikleri de çoktur. Bu da gösteriyor ki, Allah’a tevekkül edip kadere teslim olmak gerekiyor. Bir insan, adam öldürme manasına gelen bu günahı işlemekten korkmalı ve sakat doğum, eksik doğum gibi zahiren çirkin görünen hadiselerde Allah’ın hikmetli tecellilerini ve kaderin güzel cilvelerini beklemeli, dünya itibariyle sıkıntı çekse de ahirete ait kazancına inanmalı.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|272|Onların iyiyi ve güzeli bulmaları, senin üzerine bir borç değildir. Tam aksine, dilediğini/dileyeni iyiye ve güzele kılavuzlayan Allah'tır. Nimet ve imkândan başkalarına bağışladığınız, esasında sizin öz benlikleriniz lehinedir. Allah'ın yüzünü arzulama dışında bir şey için infak etmiyorsunuz. İnfak ettiğiniz her nimet size tam bir biçimde geri verilir. Ve siz, asla zulme uğratılmazsınız.