Cumadan sonra öğle namazının kılınıp kılınmadığını Hanefi ve Şafii mezhebine göre değerlendirir misiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Cuma namazından sonra Hanefilere göre Cuma namazı kılınmışsa ayrıca öğle namazı kılınmaz. Çünkü ayrı ayrı camilerde kılınan bütün Cuma namazları mezhepte kabul edilen en sağlam görüşe göre caizdir ve kişinin üzerinden vaktin farzını düşürmüş olur.[1] Ancak cumanın şartlarının gerçekleşmemesi ihtimaline binaen zuhr-i ahir yani son öğle namazının kılınması tavsiye edilmiştir.

Şafiilerde cumadan sonra cemaatle bir de öğle namazı kılınma ihtimali olabilmektedir. Çünkü Şafiilere göre bir yerleşim yerinde Cuma namazının sadece bir mescitte veya halkın ihtiyacını kaç mescit karşılayacaksa o kadar mescitte kılınması gerekir. Mesela beş mescit, halkın ihtiyacını karşıladığı halde yedi mescitte Cuma namazı kılınıyorsa bu takdirde ilk ihram tekbiri hangi mescitte alındıysa bu mescitteki cemaatin cuması geçerli olur diğerlerininki ise geçerli olmaz. Dolayısıyla diğer mescittekilerin cumaları geçerli olmadığı için ayrıca öğle namazını kılmaları gerekir. Eğer yerleşim yeri küçük olup Cuma namazı bir camide kılınıyorsa öğle namazı kılmaya gerek yoktur. Şafii mezhebine göre günümüz itibariyle özellikle büyük şehirlerde kılınan hangi Cuma namazının geçerli hangisinin geçersiz olduğunu tespit etmek zor olduğundan, şüpheden kurtulmak için camilerde cumadan sonra cemaatle öğle namazı ihtiyaten kılınmalıdır.[2]


[1] Ali el-Kari, Fethu Babi’l-İnaye, 1/403, Daru’l-Erkam, Beyrut 1997.

[2] Halil Günenç, Şafii İlmihali, s. 677.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

49|12|Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah'tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.
Sura 49