Cumadan sonra zuhr-i ahir ve son iki rekat namazın hükmü nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zuhr-i ahir namazı farz veya vacip değildir. Fakat Cuma namazının şartlarının tam gerçekleşmeme ihtimaline binaen fıkıh üstadlarımız tarafından ihtiyaten kılınması gerektiği ifade edilmiştir.[1] Mümkün olduğunca devam etmekte fayda var. Cuma namazının son iki rekâtı ise sünnet hükmündedir. Hanefi mezhebinden özellikle Ebu Yusuf, cumadan sonra altı rekâtın sünnet olduğu görüşündedir. İmam A’zam ise dört rekât sünnet olduğu görüşündedir. Genel manada ilmihallerimizde cumadan sonra altı rekât sünnet olduğu kabul edilmiştir.[2] Yüzlerce senedir ümmetin uygulaması da bu şekildedir. Eğer kılınmamasına dair fetva verilecekse, bunun yetkili merci olan Diyanet tarafından düşünülüp beyan edilmesi gerekir.. Selametle kalın..


[1] Ali el-Kari, Fethu Babi’l-inaye, 1/404, Daru’l-erkam, Lübnan 1997.

[2] Kasani, Bedaiu’s-Sanai, 1/285, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut 1982.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

16|14|Ve O'dur ki, içinden taze bir et yemeniz ve kuşanacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize vermiştir. Gemileri onda yara yara gider görürsün. Böyle yapmıştır ki, O'nun kereminden nasip arayasınız ve şükredebilesiniz.
Sura 16