Cünüplük hâlinde tırnak kesilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Cünüplük hâlinde tırnak kesmek haram değildir ve naslarda bu tür bir yasaklama yoktur. Ancak İmam Gazalî Hazretleri, öbür dünyadaki dirilme bedenen olacağından (haşr-ı cismânî) ve bu dünyada iken insandan kopan her parçanın orada koptuğu yere yeniden takılacağından, bu hallerde iken tüy yolmanın mekruh olduğunu söyler.[1] Bu hususu dikkate almış olacaklar ki bazı fetva kitaplarında cünübün tıraş olmasına mekruh denilmiştir.[2]

Ancak koltuk altı, kasık ve tırnak temizliğinin kırk günden fazla geciktirilmesi tahrîmen (harama yakın) mekruh olduğuna göre diyebiliriz ki temizlik süresi kırk günü aşmayacaksa, âdetli, lohusa ve cünübün vücudundan bir şey koparmaması daha uygun olur. Kırk günü aşacaksa “zararların hafif olanını” seçer ve bu tür temizliklerini yapabilir.

Kadınlara, âdet günleri yaklaştığında temizlenecek yerlerini kontrol etmeleri ve âdet olmadan bu temizliklerini yapmaları tavsiye edilir. Mesela tırnakları kesilmeye yakınsa kesmeleri ve onu âdet gününe bırakmamaları daha güzeldir.


[1] el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 5/358.

[2] Gazzâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, 2/48-49; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 5/358.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|100|Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, Yûsuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yûsuf dedi: "Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O, bana çok güzel lütuflarda bulundu, şeytan, benimle kardeşlerim arasına yamukluk soktuktan sora, O beni zındandan çıkardı. Sizi de çölden getirdi. Rabbim, dilediği şeyde çok ince lütuflar sergiliyor. Alîm olan O'dur, Hakîm olan O'dur."
Sura 12