Cünüplük hâlinde tırnak kesilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Cünüplük hâlinde tırnak kesmek haram değildir ve naslarda bu tür bir yasaklama yoktur. Ancak İmam Gazalî Hazretleri, öbür dünyadaki dirilme bedenen olacağından (haşr-ı cismânî) ve bu dünyada iken insandan kopan her parçanın orada koptuğu yere yeniden takılacağından, bu hallerde iken tüy yolmanın mekruh olduğunu söyler.[1] Bu hususu dikkate almış olacaklar ki bazı fetva kitaplarında cünübün tıraş olmasına mekruh denilmiştir.[2]

Ancak koltuk altı, kasık ve tırnak temizliğinin kırk günden fazla geciktirilmesi tahrîmen (harama yakın) mekruh olduğuna göre diyebiliriz ki temizlik süresi kırk günü aşmayacaksa, âdetli, lohusa ve cünübün vücudundan bir şey koparmaması daha uygun olur. Kırk günü aşacaksa “zararların hafif olanını” seçer ve bu tür temizliklerini yapabilir.

Kadınlara, âdet günleri yaklaştığında temizlenecek yerlerini kontrol etmeleri ve âdet olmadan bu temizliklerini yapmaları tavsiye edilir. Mesela tırnakları kesilmeye yakınsa kesmeleri ve onu âdet gününe bırakmamaları daha güzeldir.


[1] el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 5/358.

[2] Gazzâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, 2/48-49; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 5/358.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

38|40|Ve gerçeken, katımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardı.
Sura 38