Daha önce zina etmiş, ancak tevbe ederek namaza başlamış bir kadınla evlenmenin dinen bir mahzuru var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Fukahay-ı kiram bu meseleyi ele almışlar, uzun boylu üzerinde durmuşlardır. Bir kısmı zina yapan kadınlarla evlenmeyi nehyeden ayeti kerimenin mensuh olduğunu söylemiştir. Bununla beraber sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden bunun nesh olmadığını söyleyen fukaha da vardır. Bunlar da meselenin katiyen haram olmasa bile kerahetten de uzak olmayacağı görüşündedirler. Merhum Elmalılı da tefsirinde bu konu hakkında fakihlerin nokta-ı nazarlarını arz ederken şunu söylüyor: “Tefsircilerin çoğunun açıklamasına göre; bu haram kılma, zina edenleri nikâhlamaktan müminleri sakındırıp korkutmak için mübalağa içindir.”  Bu konuda Mevdudî meseleyi farklı bir noktadan ele alıp şunu ifade ediyor: “Mü’minlerin ahlâken düşük kadınlarla evlenmeleri haramdır. Şu kadar ki, bu hüküm yaptıklarında ısrar edip, tevbe ve ıslahta bulunmayanlar içindir. Çünkü tevbe ve ıslahtan sonra onlar ‘zani-zaniye’ kabul edilmezler.”

Böyle sere serpe kendisini sokağa atan ve gençliğin hevesâtına hitap eden, onların şehevî hislerini tahrik eden kadınlar, muvazenesiz, hevesât-ı nefsaniyelerinin mağlubu bir kısım gençlerin nazarında iffetli kadınlardan daha cazip olacağından, Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan bu mevzuda tahşidât yapmış ve “iffetli insanlar iffetlilerle evlensinler, iffetsizler de iffetsizlerle evlensinler” demiştir. Tahşidatını yaptığı husus tertemiz ve nezih erkeklerin beşeri duyguların mağlubu olarak sere serpe sokaklarda dolaşan kadınlara gönüllerini kaptırmamalarıdır. Bu nokta-ı nazarı bize şerh edenler de diyorlar ki, en azından böyle bir izdivaç mekruhtur.

Fakat zina etmiş bir kadın eğer tövbe etmiş, yeniden iffetli bir hal kazanmışsa bunu da sokakta bırakmamak icap eder. Böyle bir evlilik, başlangıç itibariyle mekruh olmuş olsa da netice itibariyle müstehab bir şey olacaktır. Böyle birine el uzatılmış ve ona sahip çıkılmış olacaktır. Fakat bu mevzuda tam teminat bilmiyoruz. Bunun için ulu orta böyle bir şeye girmek pek tavsiye edilmemekle beraber ancak gerekli araştırmayı yapıp kati kanaat ettikten sonra inşallah ister kadın, ister erkek iffete medar olabilecek şekilde evvela zina etmiş olsalar dahi -Allahu a’lem- evlenmelerinde mahzur olmasa gerektir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

14|4|Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık-seçik beyanda bulunsun. Bunun ardından, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar. Azîz'dir, Hakîm'dir O!