Değişik sebeplerle hapse düşmüş veya yurt dışına çıkma yasağı konmuş kimselere hac farz mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu durumda olan kimse şayet maddi imkanlara hapisten sonra kavuşmuş ise hacca gitmekle yükümlü değildir. Ancak hac kendisine farz olduğu zaman hacca gitmeyen, sonra da bu tür kısıtlanmalara maruz kalan kimselere hac farzdır. Bu kimselerin, hapisten çıktıktan veya yurt dışına çıkış yasakları bittikten sonra hac yapmaları gerekir. Ancak hapisten çıkmaları mümkün olmayan veya ömür boyu yasaklı olan kimselerin yerlerine vekaleten birini gönderip bedel haccı yaptırmaları lâzımdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|169|Arkalarından, yerlerini alan halefler geldi. Bunlar, kitaba vâris olmuşlardı. Şu basit dünyanın geçici menfaatini esas alıyorlar ve şöyle diyorlardı: "Biz zaten bağışlanacağız!" Kendilerine, bir menfaat daha gelse onu da alıyorlardı. Bunlardan, Allah hakkında, gerçek dışında bir şey söymemelerine ilişkin kitap mîsakı alınmamış mıydı? O kitabın içindekileri okuyup incelemediler mi? Âhiret yurdu, takvaya sarılanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?
Sura 7