Din bir bilim dalı olarak incelenebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Din bir bilim dalı olarak görülemez. Eğer görülecek olursa, bilimde olduğu gibi dinde de hipotezler, tezler olur, bugün doğru kabul edilen şey yarın tekzib edilebilir, her tarafı şüphe alır götürür.. vs. Böyle bir din ise insanlara huzur vermez, kendinden bekleneni yerine getirmez. Hâlbuki din insanların huzuru için vardır.

Evet, doğrusu bugün kabul, yarın tekzip edilen bir sistem din olamaz. Din, hayatın bütün alanlarını içine alan, insanlara huzur vadeden, bilime öncülük yapan ve hep onun önünden yürüyen ilahî ve umumi sistemdir. Bu sistemin değişmez kanunları vardır. Tabi değişim imkânı verilmiş alanlar da mevcuttur. Bu alan, zamana göre âlimlerin içtihadlarına bırakılmıştır. Bu sistemin ortasında insan vardır. Her şey insanın dünya ahiret mutluluğu için konulmuştur. Sistemi koyan Allah’tır. Bu sistemin yaşanacağı yer ise kâinattır. Bilim ise kâinat üzerindeki çalışmalardan ibarettir. Sistem koyucu Allah, sistemin muhatabı insan ve cinler, sistemin yaşanacağı yer de kâinat olduğuna ve bilimler de kainat üzerinde örgüleneceğine göre, bu sistemin insanı ve kainatı kuşatması gerekir. Nitekim öyle de olmuştur. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin dinin belirttiği hususların önüne geçememiştir geçemez de.

Bu hususun örnekleriyle beraber anlatımını ilgili kitaplara havale ediyoruz. Örnek olarak Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Asrın Getirdiği Tereddütler 1’in ilk iki sorusuna, Kur’an’ın Altın İkliminde kitabının bazı yerlerine, Nesil yayınlarından çıkan Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisine ve Fuat Sezgin Hoca’nın çalışmalarına bakılabilir. Ayrıca ilk beş asrın âlimlerinin anlatıldığı diğer eserlere de göz gezdirilebilir. Bütün bu alimler, ilhamlarını Kur’an ve Sünnetten almışlar ve bir altın devrin yaşanmasına vesile olmuşlardır. Öyleyse din bir bilim dalı olamaz, aksine bütün ilim dallarına hükmeden, yol gösteren, ilham veren ilahi, umumi, kapsayıcı ve müessir bir sistemdir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

89|14|Çünkü Rabbin tam gözetleme yerindedir/tam bir biçimde gözetlemektedir.
Sura 89