Dini hususlara girmeden beşerî aşkı dinin prensipleri içerisinde nasıl anlatabiliriz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Meseleyi Allah Tealâ’nın sevgisi üzerinden anlatmanın daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. Mesela şu şekilde bir anlatım denenebilir: “Allah bütün sevgilerin kaynağıdır. Sevgiyi, sevme ve sevilme hissini veren O’dur. Kalp, sevginin otağıdır. Kalbin sevgisi öncelikle Allah’adır, sonra da derecesine göre yaratılanlaradır. İnsanlar birbirlerini severler, sevmelidirler. Çünkü Allah insanların kalbine birbirlerini sevmeleri için sevgi hissini koymuştur. Ancak burada bir husus çok önemlidir: İnsanlar birbirlerini severken Allah’ı unutmamalıdırlar. Sevdiklerini O’nun rızası için sevmeli, O’nun sevgisinin önüne geçirmemelidirler. Eğer sevgiler böyle dengeli ve şuurlu olursa, o sevgiler bile ibadet haline gelir, insana sevap kazandırır. Sevgi, sevginin kaynağı olan Allah’ın rızası ve kuralları çerçevesinde kullanılırsa, insan hem dünyada hem de ahirette mutlu olur.”

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

96|15|İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
Sura 96