Dışarıda abdest almak zor olduğunda bayanlar ayağına mesh edebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Mesh yapılabilmesi için ayağa giyilen şeyin özellikleri bellidir. Buna göre, kalın, dayanıklı, suyu altına geçirmeyen, yolda yürünebilecek şekilde sağlam mest ve çoraplar üzerine mesh caizdir. Keçeden dikilmiş mest üzerine de mesh etmek caizdir. Suyu geçirecek derecede ince çorap üzerine mesh etmek icmaen caiz değildir (Serahsî, Mebsut, 1/102-103; Bedayi, 1/10; Fetâvâ-i Hindiyye, 1/32).

Yukarıdan anlaşılacağı üzere ince çorap üzerine mesh caiz değildir. Bu durumda alternatif olarak “çorap mestler” satılmaktadır. Bunlardan edinmek bir çözüm olabilir. Mest giyilemeyecekse bunun başka bir çaresine bakacaksınız. İşin cami yetkililerine bakan kısmı da, bayanlara ait küçük de olsa bir yerin mutlaka düşünülmesidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

17|81|Ve de ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu."
Sura 17