Doğum kontrolü metodları azl olarak düşünülebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Rahme spiral koyma, erkeğin değişik usuller tatbik etmesi ve ilaçla gebeliği kontrol etme gibi yollar, azl içinde mütalâa edilebilir mi?

Bu türden gebeliği önleyici metodlar, azl olarak telâkki edilebilir. İslâm’da esas olan, çocuk yapmadır. Fakat, zahirî sebep açısından kadında herhangi bir rahatsızlık var da, çocuklarına bakamayacaklarsa ve onun İslâmî terbiyelerini temin edip etmeyecekleri hususunda tereddütleri bulunuyorsa, o zaman azl düşünebilir. Fakat biz, yine de diyoruz ki, bugün Müslümanların çocuklarının çok olması lâzımdır.

M. Fethullah Gülen

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

48|18|Yemin olsun, Allah müminlerden, o ağacın altında sana bey'at ettikleri sırada hoşnut olmuştur. Onların gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzur ve sükûn indirmiş ve kendilerine yakın bir fetih nasip etmiştir.
Sura 48