Dövme yaptırmanın dinimizdeki yeri nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Dövme yaptırmanın dinimizdeki yeri nedir? Eğer önceden yaptırılmış bir dövme var ise kişi ne yapmalıdır?

Dövme, vücutun belli yerlerine mesela el, sırt, bilek, pazu, yüz veya dudağa kalıcı şekilde işlenen nakışlara denir. Bu maksatla deriye, iğne veya çuvaldız gibi sivri bir şey kan akıtacak kadar batırılır. Deri altında hâsıl edilen boşluğa mürekkep kına vs. basılır. Deri altında bunlar kuruyunca bir daha çıkmayacak renkli lekeler bırakır. Bu yolla bedenlerine arslan, kuş, çiçek vs. çeşitli şekiller işleten, sevgilisinin adını yazdıran insanlar vardır. Dışarıdan bize ihraç edilen bu zararlı uygulama, maalesef son yıllarda ülkemizde çoğalmış durumdadır.

Dövme yaptırmanın hükmüyle ilgili gelen hadisler, esasen şüpheye mahal bırakmayacak kadar açıktır.  Hz. Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) şöyle buyurdular: لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ “İğreti saç takana da taktırana da bedene dövme yapana da yaptırana da Allah lanet etsin!”[1]

İbn Abbas (radıyallahu anhumâ) dedi ki: لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ “Tedavi maksatlı olmaksızın iğreti saç takan, taktıran; kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.”[2]

Ebû Cuheyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) kan mukabilinde alınan ücretten, köpekten elde edilen gelirden ve fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavvirleri (resim yapanları) lanetledi.”[3]

Hadislerden de anlaşıldığı gibi Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), dövme yapmayı ve yaptırmayı yasaklamıştır. Yani dövme yaptırmak, Efendimiz’in (aleyhissalâtu vesselam) lanetlediği fiillerden biri olması dolayısıyla dinimizde haram kılınmıştır.  Dövme yaptırmak Allah’ın insana koyduğu fıtratı beğenmeyip değiştirmek manasını taşıdığından, dişleri inceltmek veya aralarını açmak, saça saç ekletmek ve dövme yaptırmak gibi yasaklanmıştır. Şüphesiz ki fıtratı değiştirme, şeytanın hoşuna giden bir fiildir.[4]

Vücudana dövme yapan/yaptıran bir kişi sonradan pişman olmuşsa, mümkün olduğu kadar uzva bir halel getirmeden bunun izalesine çalışmalıdır çünkü âlimler, dövme yapılan yerin necis olduğunu söylemişlerdir. Bunun sebebi, dövme yapılırken vücuda batırılan iğnenin kan çıkarması ve bu kanın orada kurumasıdır. Bu arada, dövmede kullanılan malzemelerin cilt kanseri ve benzeri hastalıklara yol açtığı da nazardan uzak tutulmamalıdır.


[1] Buhârî, libâs 86; Müslim, libâs 119.

[2] Ebû Dâvud, tereccül 5.

[3] Buhârî, büyû 113; Ebû Dâvud, büyû 65.

[4] bkz., Nisâ Sûresi, 4/119.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

46|27|Yemin olsun, sizi çevreleyen kentleri/medeniyetleri de helâk ettik. Belki dönerler diye ayetleri değişik biçimlerde sıralayıp durmuştuk.
Sura 46