Düşük yapan ya da kendisine kürtaj yapılan kadın loğusa sayılır mı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Şayet düşüğün organlarının hepsi veya el, ayak, parmak, saç gibi uzuvları belirmiş ise, anne loğusa sayılır.(1)  Loğusalık ise kadından kadına değişir. Bazı kadınlarda bu süre, bir gün dahi olabilir. Loğusalık süresi, kanın kesilmesiyle son bulur. Loğusalığın asgarî süresi yoktur. Azamî süre ise kırk gündür.(2)

Eğer loğusalık kanı kırk günü geçecek olursa, bu kan istihaza kanıdır ve kadın özürlü sayılır. Bir özürlü gibi davranır. Her namaz için abdest alarak namazını kılabilir. Kur’an okuyabilir. Ancak cinsi münasebette bulunabilirse de ihtiyaten bulunmaması daha iyidir. Çünkü kan henüz devam etmektedir.

Düşüğün organları teşekkül etmemiş ise gelen kan üç günden az sürerse, bu kan istihaza kanıdır. Bu durumda kadın özürlü sayılır ve yukarıdaki özürlü için geçerli hususlar burada da geçerlidir. Eğer bu kan en az üç gün sürerse ve öncesinde de tam bir temizlik dönemi geçmişse, adet kanıdır.

Bir kadın, düşükten önce veya sonra kan görür ve düşüğün organları da belli olursa, kadının önceki görmüş olduğu kan loğusalık kanıdır. Düşükten sonra kan gördüğü için, o kadın loğusa sayılır.(3)

Kürtajla alınan çocuk da aynen düşük gibi değerlendirilir.

Dipnotlar:

1- El- Hidaye, 1/42

2- Ebû Dâvud, Taharet 119; Tirmizî, Taharet, 105

3- Fetava-i Hindiyye, 1/132–133; Fethu Babi’l İnaye, 1/146; Mülteka, Terc. Nifas bahsi.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|259|Ya şu kişi gibisini görmedin mi? Çatıları çökmüş, duvarları-damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti: "Allah şurayı ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturacak?" Bunun üzerine Allah, o kişiyi yüz yıllık bir süre için öldürmüş, sonra diriltmişti. "Ne kadar bekledin?" demişti. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim." dedi. "Hayır, dedi, aksine sen, yüz yıl kaldın. Yiyeceğine, içeceğine bak! Henüz bozulmamış. Eşeğine bak! Seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu. Kemiklere bak, nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara." İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi o: "Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum."
Sura 2