Efendimiz peygamber olmadan önce nasıl ibadet ediyordu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) nübüvvetten önce insanların arasına karışarak vaktini öldürmez, uzlete çekilmeyi tercih ederdi. Hira Mağarası’nı kendisi için ibadet yeri edinmişti. Orada çokça ibadet eder, Allah’a yönelirdi. Yirmi beş yaşına vardıktan sonra artık ticarî seyahatlere çıkmamış ve kendini tamamıyla ibadete vermişti. Yaşı ilerledikçe ibadetini daha da arttırıyordu. Peygamber Efendimizin, Hz. İb­rahim’in dininden kalan bazı kısımları bildiği ve bu bilgi­ler sayesinde namaz kıldığı değişik kaynaklarda gelen rivayetler arasındadır.

O gün için Mekke’de az da olsa hanîf olarak yaşayan kimselerin varlığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kureyş’in büyük bir çoğunluğu putlara ibadet ederken hanîf olan bu kimseler putlara tapmaktan uzak durur ve Hz. İbrahim’den kalan bazı tevhid hakikatlerine göre hayatlarını sürdürürlerdi. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) de hanîf olan bu kimselerle aynı şehri paylaştığından ve zaten Kureyş’in putlarla ilgili düşüncelerini de asla tasvip etmediğinden, onun ibadetle ilgili az da olsa bu hanîf olanlardan bazı hususları öğrenip uygulamış olması büyük bir ihtimal olarak ortaya çıkmaktadır. (Doç. Dr. Muhittin Akgül, 99 Soruda Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

60|7|Olabilir ki Allah sizinle, onlardan düşman olduklarınız arasına bir sevgi koyar. Allah'ın gücü herşeye yeter. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Sura 60