Eşim hasta, oruç tutmasa olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Eşim rahatsız olduğu için oruç tutamıyor. Oruca niyetlendiği gün aşırı halsizlik ve aşırı açlık hissi duyma gibi rahatsızlık çekiyor. Bu durumda yapmamız gereken yükümlülük nedir?

Orucun daha sonra tutulması veya oruç yerine fidye verilmesi için bazı özürler vardır. İşte bunlardan biri de hastalıktır. Eğer kişi hastalığının artmasından veya iyileşmenin gecikmesinden korkuyorsa, orucunu tutmayarak, iyileştiğinde tutamadığı günler sayısınca oruçlarını kaza edebilir. Fakat burada hastalığın şiddeti veya orucun bu hastalığa yapacağı tesir, kişinin kendisinin bileceği bir husus olmakla beraber, daha ziyade hâzık ve dindar bir doktorun vereceği karar önemlidir. Çünkü hastalığa dair birtakım vehimlerden dolayı orucu kazaya bırakmak doğru olmadığı gibi, sağlığını tehlikeye atma pahasına oruç tutmak da doğru değildir.

Aslında halsizlik ve açlık hissi duyma her oruç tutan kişide bir derece olur. Zaten orucun hikmetlerinden birisi de budur. Yani Allah için aç kalarak, belli bir sıkıntıya katlanmakla kişi, Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha iyi anlar, açların ve fakir insanların durumunun farkına varır, nefsini terbiye eder, sabretmeyi ve şükretmeyi öğrenir. Ancak bu durum eşinizde aşırı ise ve hakikaten sağlığı açısından tehlikeliyse- ki bunu öğrenmenin en sağlıklı yolu, ifade ettiğimiz gibi güvenilir ve dindar bir doktora muayeneden geçer- o zaman oruç tutmamak için bir mazereti var demektir. İyileşince tutamadığı günlerin kazasını yerine getirir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

73|20|Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır. Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun! Namazı/duayı yerine getirin! Zekâtı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin! Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.
Sura 73