Eşler beraber banyo yapabilirler mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Evli olan bir çift aynı anda aynı banyoda beraberce gusül abdesti alabilirler mi? Yani eşlerin gusül abdesti alırken birbirlerini görmeleri caiz midir? Bu konudaki Hz. Aişe’nin naklettiği hadis nasıl anlaşılmalıdır?

Dinimize göre eşler arasında avret yoktur. Beraberce banyo yapabilirler. Nitekim Hz. Âişe Validemizin Peygamberimizle (sallallahu aleyhi ve sellem) beraber yıkandığını nakleden hadis-i şerif Buhârî’de geçmektedir fakat buradan eşlerin beraber yıkanmalarının câiz olduğu anlaşılsa da büsbütün örtüden sıyrılmış oldukları anlaşılmamalıdır zira Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), pek çok hadis-i şerifte çıplaklığa karşı ümmetini ikaz etmiştir. Buradan hareketle diyebiliriz ki insanın hanımıyla yıkanırken örtüsüz bulunması haram değildir. Ancak guslün âdâbına riayet edilmemiş olur çünkü hem insanın insanlık özelliğine, hem de Allah’a, meleklere ve eşine karşı utanma duygusuna terstir. Hiç kimse olmasa bile Allah, utanılmaya en layıktır.

Behz b. Hakîm (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir gün Hz. Peygam­ber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) dedim ki: “Ey Allah’ın Resûlü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim?” “Hanımın dışında herkese karşı avretini koru!” cevabını verdi. Ben tekrar: “Ey Allah’ın Resûlü, erkeklerin yanında olduğumda nasıl olmalı?” dedim, “Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!” dedi. “Kişi tek başına olursa?” dedim. “Kendisine karşı hayâ edilmeye Allah daha lâyıktır” dedi.”[1]

Yine Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde Allah’ın hayâ sahibi olduğunu ve hayâ sahibi olup örtünenleri seveceğini ifade ettikten sonra bizlere yıkanma esnasında da örtünmemizi tavsiye buyurmuşlardır.[2] Bunun sebebi de yine hadislerde zikredilmiş ve Allaha karşı saygılı olma, rahmet melekleriyle olan münasebeti koparmama gibi mülahazalara bağlanmıştır.[3] Dolayısıyla yıkanma esnasında galiz avretleri bir peştemalle örtmek, adaba uygun bir yıkanma şeklidir.


[1] Ebû Dâvud, hammâm 3; Tirmizî, edeb 22.

[2] Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 22/259.

[3] Buhârî, gusül 20; Ebû Dâvud, hammâm 3.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

9|40|Eğer siz ona yardım etmezseniz bilin ki, Allah ona zaten yardım etmişti. Hani, küfredenler onu iki kişinin ikincisi olarak yurdundan çıkardıklarında, mağarada bulundukları bir sırada arkadaşına şöyle diyordu: "Tasalanma, Allah bizimle!" Bunun üzerine Allah ona sükûnet indirmiş ve kendisini sizin görmediğiniz ordularla desteklemişti de küfre sapanların sözünü sefil kılıp alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise yüce olanın ta kendisidir. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.