Eşlerin yıldan yıla sırayla kurban kesmesi doğru mudur?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Günümüzde bazı yerlerde bir yıl erkeğin bir yıl kadının kurban kesmesi şeklinde bir uygulamaya rastlanmaktadır ki bu uygulamanın dinî bir dayanağı yoktur zira sırayla kurban kesen bu eşlerin ya ikisi de zengin, ya ikisi de fakir ya da biri fakir diğeri zengindir. Eğer eşlerin ikisi de kendilerine kurban vacip olacak kadar bir mala sahip iseler, erkeğin zenginliğinin yanında kadının da mesela kendisine ait mehir, miras gibi malı varsa ikisinin de kurban kesmesi gerekir. Sırayla kestiklerinde her yıl birisi dinî mükellefiyetini yerine getirmemiş sayılır. Eğer birisi zengin diğeri fakirse, sadece zengin olanın kurban kesmesi gerekir. Kurban kesmekle mükellef olan bir kimse kurban kesmediği her bir yılın borcunu üzerinde taşıyor demektir. Böyle bir kimsenin önceki yıllarda kesmediği bu kurbanların parasını tasadduk etmesi gerekir. Eğer eşlerin ikisi de fakir iseler ancak bu durumda bu uygulamanın bir zararı yoktur çünkü kestikleri kurban, zaten nafile kurbandır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|110|Hani, Allah şöyle demişti: "Ey Meryem'in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs'le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: "Açık bir büyüden başka bir şey değil bu."
Sura 5