Evvabin Namazı Kaç Rekattir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Evvâbîn namazı, akşamın müekked sünnetinden sonra mendub sünnet olarak zikrolunan altı rekât namazdır. Bu ismin verilmesinin sebebi, şu mealdeki hadisi şeriftir: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyururlar ki: “Her kim akşam namazından sonra altı rekât kılarsa evvâbînden yazılır.” Sonra da şu ayet-i kerimeyi okurlar: “Muhakkak ki o, günahları bağışlanan evvâbînden oldu”. Evvâb, bir günahta bulunduğu vakit derhal tevbeye girişendir. Evvâbîn de evvâb kelimesinin çoğuludur.

Abdullah İbni Ömer (r.a) Hazretlerinden rivayet edilmiş olduğu üzere Hazret-i Resulûllah Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Akşamdan sonra konuşmadan altı rekât namaz kılanın elli senelik günahı bağışlanmış olur”

Ammar b. Yasir (r.a) Hazretlerinden rivayet edilmiştir ki, Resulûllah Efendimiz Hazretleri: “Akşam namazından sonra altı rekât namaz kılanın günahı deniz köpüğü gibi çok dahi olsa bağışlanmış olur” (Heysemi, Mecmeuz Zevaid, 2/230; Şevkani, 3/64) buyurmuşlar ve konuşmaksızın kaydı ile kayıtlamamışlardır.

Bir başka hadiste de: “Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekâtlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.” (Tirmizi, Salât 431)

Bu hadislerde geçen altı rekât namazı açıklarken, bazıları bunun iki rekâtının akşamın sünneti, geri kalan dört rekâtın da evvâbin namazı olduğunu ifade ederken, akşam namazının sünnetinin bu altı rekâttan ayrı olduğunu ifade eden imamlarımız da olmuştur.

Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerin bazılarında, Peygamberimiz’in (aleyhissalatü vesselam) akşam namazından sonra dört rekat kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer almaktadır. (Heysemi, Mecmeuz Zevaid, 2/230; Şevkani, 3/64) Her iki kaynak ta Taberani’den nakleder.) Hanefilerden, evvâbîn namazının, akşam namazının iki rekât müekked sünnetiyle birlikte altı rekât olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar.

Mezhebde tercih edilen görüşe göre, bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekâtlık bir namaz olup, Hanefi âlimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, altı rekâtın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görürken, bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemişlerdir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi, Vehbe Zühayli)

Netice itibariyle görülüyor ki, evvâbîn namazının altı veya dört rekât olduğu üzerinde durulmuş ve en az dört rekât olduğu konusunda ittifak edilmiş. Öyleyse bizler, akşam namazının sünnetinden sonra en az dört rekât kılmaya çalışmalıyız.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

68|40|Sor onlara: "Böyle bir şeye hangisi kefil?"
Sura 68