Faiz parası nasıl değerlendirilebilir? İstemeden faiz birikirse tasadduk edilebilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Faiz almak maksadıyla bankalara para yatırmanın haram olduğu herkesçe bilinen gerçeklerden. Ama soruda da işaret edildiği gibi, iktisadî hayatın gerekleri arasına girmiş olan banka ile iş yapma neticesi mevduatta biriken faizleri öncelikle bankadan çekmek şarttır. Sonra çekilen bu para Maliki mezhebinin nokta-i nazarına uygun olarak İslamî anlayış içinde vermekle yükümlü olmadığımız vergilerde kullanılabilir.

Haram paranın fakir-fukaraya ya da hayır kurumlarına sevap kazanma maksadıyla tasadduk edilmesi ise -her ne kadar bazıları cevaz verse de- caiz olmadığı kanaatindeyiz. Hele sevap kazanma düşünce ve niyeti, insanı itikadî açıdan sırat-ı müstakimin dışına bile çıkartabilir. Zira bir hadisin beyanına göre “Allah ancak temiz, helal olan şeyleri” kabul buyurur.. buyurur ve bu tasadduk edilen şey bir hurma dahi olsa bunu sahibinin karşısına ahirette dağdan daha büyük bir şekilde çıkartır.”(Müsned, 2/404).

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

11|59|İşte buydu Âd. Rablerinin ayetlerine kafa tuttular, O'nun resullerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.
Sura 11