Gayr-i müslimlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Ben bir Hıristiyan arkadaşla aynı evde kalıyorum. Arkadaşla ilişkilerimiz iyi. Ancak o, Müslümanların yanlış yolda olduğuna ve onların cehenneme gideceğine inanıyor. Bu arkadaşa karşı yaklaşımım nasıl olmalıdır?

Zıt düşüncedeki insanlarla, dinî meselelerde kesinlikle tartışmaya girilmemelidir. Çünkü bu durum, onları fikirlerinde daha da mütemerrid ve inatçı yapacaktır. Belki yapılması gereken öncelikle yaşantımızla, ahlakımızla ve Allah’a olan kurbiyetimizle onlara örnek olmaya çalışmaktır. Evet, bu gibi durumlarda bizim için en uygun, onlar için de en tesirli yol, hal dilidir.

Bununla beraber, muhatabımızın boşlukları, zaafları, arzuları, hobileri, kabiliyetleri, ihtiyaçları, ona bazı hakikatleri anlatmak için birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. Tabii ki süistimal etmeden ve üslubunca.. Bunlar birer sebebe müracaattır ve aynı zamanda duadır. Duayı kabul edecek olan da Allah’tır. O dilerse hidayet eder, değilse etmez. Bu hususu da unutmamak gerekir.

Arkadaşınıza özellikle, Kur’an’ın ve Peygamber Efendimiz’in diğer peygamberlerle alakalı beyanlarını anlatabilirsiniz. Bizim Müslümanlar olarak bütün peygamberlere inanmamız gerektiğini, bir tanesine bile inanmadığımızda dinimizden çıkmış olacağımızı, diğer semavi kitaplara aynen Kur’an’a gösterdiğimiz saygıyı göstermemiz gerektiğini, onlara abdestsiz dokunamayacağımızı izah edebilirsiniz. Öyle ümit ediyoruz ki, bu meseleleri bilmeyen pek çok ehl-i kitap, duydukları karşısında şaşıracaklar ve en azından karşısındakine saygı duyma ihtiyacı hissedeceklerdir. Evet, bunları fırsat buldukça anlatmalıyız ancak dediğimiz gibi, en başta gelen şey, dinimizi onlara yaşayarak anlatmaktır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

11|80|Dedi: "Ah, size karşı koyacak bir gücüm olsaydı yahut sağlam bir kaleye sığınabilseydim."
Sura 11