• duanın-dinimizdeki-yeri-ve-önemi
 • namazın-önemi
 • duada-usul-nasıl-olmalıdır
 • namaz-ve-kalp-sağlığı
 • israf-ve-düşündürdükleri
 • islamda_savaş_hukuku
 • islamda-insan-haklarının-sınıflandırılması
 • osmanlıda_hukukun_üstünlüğü
 • hukuk_hukuk_üstünlüğü_uygulama
 • flört-mü-nişanlılık-mı-evlilik-öncesi-süreç
 • DUANIN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Dua; Arapça bir kelime olup, seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, yardım talep etmek, Devamını Oku

 • NAMAZIN ÖNEMİ

  Namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. Devamını Oku

 • DUADA USUL NASIL OLMALIDIR?

  Duâya başlarken “eûzü”çekilmesini hükme bağlayan bir kayıt yoktur. Devamını Oku

 • NAMAZ VE KALP SAĞLIĞI

  Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı, emrettiği, yasakladığı hiçbir şeyde çirkinlik, gayesizlik, başıboşluk ve abesiyet yoktur.Devamını Oku

 • İSRAF VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  “Malını gereksiz yere saçıp savurma; çünkü gereksiz yere malını saçıp savuranlar-israf edenler, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.Devamını Oku

 • İSLAM'DA SAVAŞ HUKUKU

  İnsanlık tarihinin her döneminde, devletlerarası meseleler öncelikle diplomatik yollarla aşılmaya çalışılmış, bu yolların tıkanmasıyla...Devamını Oku

 • İSLAM'DA İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

  İslâm hukuku kuralları; din, can, akıl, nesil ve malın korunmasını hedefler.Devamını Oku

 • OSMANLI'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

  Osmanlı hakkındaki yanılgılardan birisi, padişahın, dönemin kralları gibi sınırsız yetkilere sahip zannedilmesidir.Devamını Oku

 • HUKUK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA

  Toplum düzeninin sağlanıp huzur ve güvenin yerleşmesinde, şahıs veya komitelerin üstünlüğünden ve...Devamını Oku

 • FLÖRT MÜ, NİŞANLILIK MI? EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇ

  Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin dalgalanıp durduğu bir yuva...Devamını Oku

Gayrimenkulu Bankaya Kiraya Vermek

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Dükkân konumunda olan mülklerin haram fiilin işleneceği bir iş koluna kiraya verilmesiyle alakalı farklı mezheplerden âlimlerimizin görüşleri olmuştur.

Konuyla ilgili olarak İmam Şafiî, İmam Malik ve Ahmed ibn Hanbel gibi âlimlerin de içinde bulunduğu fakihlerin çoğu, Müslüman bir kimsenin evini, işyerini kilise veya içki deposu yapılmak üzere kiraya vermesinin caiz olmadığı görüşündedirler.[1] Bu âlimlerimize göre bu mülk üzerinde yapılacak iş haram olduğundan böyle bir kiralama akdinin kurulması mümkün değildir. Yine İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslim, Müslüman bir kimseden mülkünü kiralayıp içinde içki satmak istese, Müslüman mülk sahibi bu kiracısının bu satışını menetme hakkı vardır.[2] Buna göre, Müslüman kimse kendi mülkünü baştan haram bir fiil işleneceği belli olan bir iş koluna kiraya vermesi her halükarda caiz olamaz. Hanefi mezhebinde, Ebu Hanife’nin talebeleri olan İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf ise kişinin mülkünü haram bir fiil için kiraya vermesinin günahta yardımlaşma anlamı taşıyacağı için caiz olamayacağını ifade etmişlerdir.[3]

Konuyla ilgili olarak diğer görüş İmam A’zam’ın görüşüdür. İmam’a göre halkının çoğunun zimmî olduğu bölgelerde kişinin binasını kilise olarak ya da içki satılmak üzere kiraya vermesi caizdir. Burada da fiilin kendisi yani kiralama işi evin menfaati üzerine yapılmıştır ki bu da caizdir. Bu durumda günah yine mülkü kiralayan kimsenin iradesiyle alakalıdır. İmam-ı A’zam, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu yerlerde ise bunun caiz olmayacağını da ifade etmektedir. Zira buralarda zimmîlerin faiz ve içki gibi haramları açıktan işlemesine imkân verilmemesi gerekir.[4]

Netice itibariyle üç mezhep imamı ve Hanefi’lerden İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf, kişinin mülkünü, içki, kumar, kilise, havra gibi işler yapmak isteyenlere kiraya vermesinin caiz olmadığını ifade etmişlerdir. Çünkü bu durum Kur’an-ı Kerim’de ifade buyrulan

 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

yani “gü­nah iş­le­mek ve baş­ka­sı­na sal­dır­mak hu­su­sun­da bir­bi­ri­ni­zi des­tek­le­me­yin”[5] ayetiyle açıkça günahta yardımlaşma manası taşımaktadır. Yani bir Müslüman, günah işleyecek bir kimsenin elinden tutup ona kolaylık göstermemelidir. Allah’ın haram kıldığı fiillerin işlenmesi için malıyla, canıyla buna katkıda bulunmalıdır. Buna göre ihtiyata, umum halkın maslahatına ve sedd-i zerayi’e uygun olan, kişinin mülkünü faizli bir bankaya, içkili bir işletme açacak olan kimseye, spor toto, loto, piyango bileti gibi işler yapacak olana kiraya vermesi caiz değildir. Hele bu Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde hiçbir âlime göre caiz olmaz. Allah helal kazançlar nasip eylesin.

Kaynaklar:

Prof. Dr. Faruk Beşer, Fetvalarla Çağdaş Hayat, Nün Yayıncılık, İstanbul 1997: 296-298.

Prof. Dr. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular 2, Etüt Yayıncılık, Samsun 2010, s. 212-215.


[1] Malik ibn Enes, Müdevvenetü’l-kübra, thk. Zekeriyya Umeyrat, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, ts., 3/435; Ebu’n-neca el-Haccavi, el-ikna’, Daru’l-ma’rife, Beyrut, ts., 2/291; Ebü’l-Abbâs Şihabüddîn Ahmed b. Ahmed b. Selâme el-Kalyûbî, Haşiyetu’l-Kalyubi, Daru’l-fikr, Beyrut 1998, 3/71; Mansur ibn Yunus ibn İdris el-Behuti, Keşşafu’l-kına’ an metni’l-ikna’, Daru’l-fikr, Beyrut 1402, 3/559.
[2] Behûtî, Keşşâfu’l-kına’, 3/559; Malik ibn Enes, a.g.e., 3/435.
[3] İbn Kudame, Muğni, Daru’l-fikr, Beyrut 1405, 6/143.
[4] Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslami ve edilletuhû, Daru’l-fikr, Dimaşk, 5/469.

[5] Maide sûresi, 5/2.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|102|Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.
Sura 5