Geçici bir süreyle evlenmek caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

İslâm’da evliliğin geçerli olmasının şartlarından biri de nikâh akdinin süresiz olarak, yani ömür boyu devam etmek üzere kıyılmasıdır. Bu açıdan ister mut’a nikâhı mahiyetinde olsun isterse başka türde olsun, nikâh kıyılırken evliliğin belli bir süreye bağlı olarak yapılması, nikâh akdini fasit kılar ve böyle bir nikâh geçersiz sayılır. Nikâh akdine konu edilen süre şartı ortadan kalkmadıkça, nikâh fasit olarak kalır.[1]


[1] Mevsûatu’l-Fıkhiyyetu’l-Kuveytiyye, “Nikâh” mad., 41/343.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

53|60|Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz.
Sura 53