Geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmasının hikmeti nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Arkadaşım bir soru sordu:”Peygamberler çok uzun hayat yaşamış, mesela 800-900sene gibi. Bu nasıl oluyor?”Lütfen açıklayabilir misiniz?

Nuh aleyhisselam’ın ömrünün 950 sene olduğunu bize Kur’an bildiriyor. (Ankebut Suresi, 29/14) Eskiden insanlar uzun yaşıyorlardı. Dolayısıyla peygamberlerin de uzun yaşaması normaldir. Sahabe’ye, geçmiş ümmetlerin uzun ömürlerinin olduğunu anlatan Peygamber Efendimiz’e, Cenabı Hak Kadir Suresini indirerek, bu ümmetin de uzun bir ömrün neticesini bir gecede kazanacakları müjdesini vermiştir. (Kadir Suresi’nin tefsirine bakabilirsiniz)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|102|Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ve Babil'de Hârût ve Mârût adlı iki melek/iki melik üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysaki o iki melek, "Biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma!" demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı. Ne var ki, onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın âhirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Öz benliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi!
Sura 2