Geçmişte verilmeyen zekât borçları için ne yapılmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Fetvaya esas olan görüşe göre, zekâtın vücubu fevrîdir. Yani kişi nisap miktarı mala ulaşıp, üzerinden de bir yıl geçtiğinde, geciktirmeden zekâtını hemen vermesi gerekir. Bundan dolayı fakihlerimiz özürsüz olarak zekâtını tehir edenin günahkâr olacağını ve hatta şahitliğinin kabul edilmeyeceğini ifade etmişlerdir. Çünkü fakirin hakkı, acele olan işlerdendir. Zekâtın geciktirilmesine özür olarak, zekât almaya layık birinin bulunamaması veya hastalık gibi şeyler gösterilebilir.

Ancak kişi özürsüz olarak zekâtını vermemiş olsa bile, bu miktar onun üzerinde borç olarak durur. Dolayısıyla bu borcu hemen ödeme cihetine gidilmelidir. Bunu yaparken de, öncelikle içinde bulunduğu senenin zekâtını ödemeli, daha sonra da geçmiş senelerdeki zekât borcunu hesap ederek bunu ödemelidir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

25|68|Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.
Sura 25