Gözümü haramdan bir türlü alamıyorum. Ne tavsiye edersiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zamanımızın en büyük hastalıklarından biridir bu.. bir baş belasıdır, kuvvetli bir virüstür. Ancak tamamen de halledilemez değildir. Bazı sebeplere müracaat edilirse, eminiz ki insan Allah’ın izniyle zamanla kendini bu günahlardan çeker. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Günahın o çok cazip yüzünün altında büyük bir çirkinliği olduğuna inanmak, kendimizi buna inandırmak.

2- Bakmanın faydasız olduğunu, biraz sonra insanın kendisini yine azap içinde bırakacağını yani günahın neticesini düşünerek nefsi ikna etmeye çalışmak.

3- Kafayı ve gözü meşgul edecek bir şeylerle sürekli içli dışlı olmak. Mesela televizyonun karşısına geçip oturmamak, dışarıda hep kitapla ya da tesbihle meşgul olmak.

4- Bu tür günahlara karşı sabredildiğinde cennetteki mükafaatı düşünmek. Huriler, el değmemiş eşler.. vs.

5- Teheccüd kılmak. Gece kılınan namazlar, gündüz günahlara karşı insana sütre olur.

6- Mümkün olduğunca yalnız kalmamak.

7- Sürekli Allah’a sığınmak.

8- Bilinçli olarak tefekkür etmek, kainatta Allah’ın kudret, hikmet ve rahmet harikalarını süzmek. Tefekkür kalbin cilasıdır, insanı günahlara karşı korur.

9- Ölümü düşünmek.

10-Toplumda temsil ettiğiniz konumu düşünmek.

11-Ağzı dualı insanlardan dua istemek.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

14|6|Mûsa'nın, kendi toplumuna şöyle dediği zamanı da hatırla: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın! Hatırlayın ki, sizi Firavun'un hanedanından kurtarmıştı. Onlar size azabın en kötüsüyle acı çektiriyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınıza hayasızca davranıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yokluyorlar/kadınlarınızı hayata salıyorlardı. İşte bunda sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir deneme ve ıstırap vardır."
Sura 14