Günde 8 saat uyuyorum ancak bu bile yeterli olmuyor. Bununla ilgili bir dua var mı neler tavsiye edersiniz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Aşağıda Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) yatarken yapmış olduğu duaları hadislerle birlikte belirttik. Bu hususla alakalı olarak erken yatıp erken kalkma, akşamları fazla yemek yememe, özellikle belli saatlerden sonra yemek yememe ve varsa aşırı kiloları verme bir tedbir olarak düşünülebilir. Bunun yanında hormon bozukluğu gibi sağlıkla alakalı bir problem de olabilir. Dua etmekle beraber işin tıbbî boyutunu da ihmal etmeyin. Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu: “Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah’a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!” (Müslim, Zikr 64, Tirmizî, Daavât 16) Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn’i (Felak ve Nas) ve Kul hüvallahu ehad’i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi”. (Buhârî Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb 39, Daavât 12) Hz. Huzeyfe İbnu’l-Yemân (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girince şu duayı okurdu: “Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm”.

Sabah olunca da şu duayı okurdu: “Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O’nadır”. (Buhârî, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13) Hz. Berâ (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku: “Allahım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım. Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum. Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı. İndirdiğin Kitab’a, gönderdiğin Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e iman ettim”.

“Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun”. (Buhârî, Daavât 7,9; Tevhid 34) Tirmizî’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi: “Allahım!  Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azâbından koru”. Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu: “Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim. Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lûtfet. Sen lûtfedenlerin en cömerdisin”. (Ebû Dâvud, Edeb 108) Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatacağı sırada şu duayı okurdu:

“Allahım, kerim olan Zât’ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım. Allahım, Sen borcu giderir günahı kaldırırsın. Allahım, Sen’in ordun mağlub edilemez, va’dine muhalefet edilemez. Servet sahibine serveti fayda etmez, servet Sen’dendir. Allahım Seni hamd ile tesbih ederim”. (Ebû Dâvud, Ebed 107) Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bir gün, Hâlid bin Velîd el-Mahzumî (radıyallâhu anh): “Ey Allah’ın Resûlü, bu gece hiç uyuyamadım” diye Hz. Peygamber’e (aleyhissalâtu vesselâm) yakındı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu tavsiyede bulundu:

“Yatağına girdinmi şu duayı oku: “Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlûkâtının şerrine karşı, bana himâyekâr ol! Ol ki hiç birisi, üzerime âni çullanmasın, saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, Senden başka ilâh da yoktur, ilâh olarak sadece Sen varsın”. (Tirmizî, Daavât 96) İmam Mâlik’ten rivayete göre, “Hâlid bin Velid (radıyallâhu anh), Efendimiz’e (aleyhissalâtu vesselâm): “Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)” diye sordu. Efendimiz ona şu tavsiyede bulundu: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden Allah’a sığınırım! de!” (Muvatta, Şi’r 9)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

27|54|Lût'u da resul olarak gönderdik. Toplumuna şöyle dedi: "Gözünüz göre göre şu iğrençliği yapıyorsunuz ha!"
Sura 27