Güzel elbise giyildiğinde bu kişinin hoşuna giderse riya olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Riya iş, söz ve davranışlarda, gösterişe yer verme; bir iyiliği veya salih bir ameli Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle değil, insanların beğenisi için yapmadır. Bu davranışta bulunan kimseye riyakâr veya müraî denir.

Riya kişinin güzel giyinmesi değil, güzel giyinip bununla başkalarına caka satması, tefevvuk (üstünlük) hislerine kapılması, başkalarını küçük görmesi ve hakka karşı saygısızlıkta bulunmasıdır. Nitekim Efendimiz bir hadisi şeriflerinde:

“Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” buyurmuştu. Bir adam: “Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!” dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: “Allah Teala hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın ibtali, insanların tahkiridir” buyurdular.” (Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29)

Bu konudaki diğer hadisi şerifler ise şöyledir:

“Kim izarını kibirle yerde sürürse, Allah Kıyamet günü ona (rahmet nazarıyla) bakmaz.” (Muvatta, Libas 12)

“Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.” (Buharî, Libas 5; Müslim, Libas 49)

Diğer yandan Efendimiz (s.a.s) kişinin güzel ve temiz giyinerek insanların göz zevkini bozmamasına önem vermiş ve bu hususta ashabını uyarmıştır:

“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adam gördü, saçları darmadağınıktı.

“Bu adam saçlarını düzeltip tertibe sokacak bir şeyi bulamadı mı?” diye memnuniyetsizlik izhâr etti. Derken, o sırada bir diğer adam gördü, bunun da üstü başı kirliydi. Bunun hakkında da: “Şu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu?” diye söylendi.” (Ebû Dâvud, Libâs 17)

Fakat bununla birlikte, her ne kadar riya ve kibir şekil ve görünüşten ziyade kalple alakalı hususlar ise de, görünüşün de sade ve kişiyi riya ve ucba götürecek şekilde göz alıcı olmaması önemlidir. Bunun için Efendimiz elbisenin saçaklarını yerde sürüyerek yürümekten menederken başka bir yerde de giyim şekliyle ilgili şöyle demektedir:

“Resûlullah’ın (aleyhissalâtu vesselâm) yanında dünyayı zikretmişlerdi. Buyurdular ki:

“Duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Mütevazı giyinmek imandandır, mütevazı giyinmek imandandır!” (Ebû Dâvud, Tereccül 1)

Genel olarak riya ve giyim kuşamla ilgili özet bir bilgi verdikten sonra sorunuza dönecek olursak şunları söyleyebiliriz:

Giyinmek fıtri olduğu gibi güzel giyinmek ve insanların göz zevkine hitap etmek de fıtridir. Aynı zamanda bu Allah’ın nimetlerini kişinin üzerinde izhar etmesidir.

Müslüman hayatının bütün yönlerinde olduğu gibi giyim-kuşamda da orta yolu tutmalıdır. Giydiği elbiselerle farklılık mülahazasına girmemelidir.  Başkalarına karşı elbiseyle üstünlük sağlamaya çalışmamalı ve güzel ve yeni elbiseler giydiğinde gurur ve çalıma girmek yerine Rabbine verdiği nimetlerden dolayı şükran hisleriyle dolmalıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

10|28|Gün olur, onları bir araya toplarız; sonra şirke batmışlara sesleniriz: "Siz ve ortak yaptıklarınız, yerlerinize!" Aralarını ayırmışızdır. Allah'a ortak tuttukları şöyle haykırır: "Siz sadece bize kulluk/ibadet etmiyordunuz."
Sura 10