Hamile veya çocuk emziren kadınlar oruç tutmakla mükellef midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Bu durumdaki kadınların oruç tutma konusunda mazeret sahibi oldukları Fetava-yı Hindiyye’de şöyle ifade edilmektedir: “Hamile olan veya çocuk emziren kadınlar, kendi sağlıklarından ya da çocuklarının sağlığından korkarlarsa, oruç tutmayıp iftar edebilirler. Bu durumdaki kadınlara kefaret gerekmez; oruçlarını kaza ederler.”[1] Konuyla ilgili Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ yolcudan orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır, gebe veya emzikli kadınlardan da orucu kaldırmıştır.”[2] Burada oruçların kaldırılmasından maksat, bu kimselerden oruç mükellefiyetinin tamamen kalkması değildir. Bunlar, bahsedilen hallerde oruçlarını tutmaz ancak daha sonra tutamadığı günleri kaza ederler.

Burada önemli olan oruç tutmanın, bu tür kadınlara bir zararının olup olmayacağıdır. Bu da ya doktora sorularak ya da zann-ı galip ve tecrübeyle bilinir. Eğer oruç kendilerine veya çocuklarına zarar verecekse, oruç tutmaz ve Ramazan’dan sonra tutamadıkları günleri kaza ederler fakat en azından tutmayı bir denemeleri, tutabileceklerse devam etmeleri, böylece Ramazan orucundan mahrum kalmamaları da tavsiye edilmektedir.


[1] el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 1/207.

[2] Nesâî, sıyâm 50; İbn Mâce, sıyâm 3.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

67|24|De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz."
Sura 67